Dječji vrtić KutinaDječji vrtić KutinaDječji vrtić Kutina

NAŠI PROGRAMI


ODGOJNO - OBRAZOVNI RAD s djecom temelji se na Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja (1991.) i Nacionalnom programu odgoja i obrazovanja za ljudska prava (1999.) s naglaskom na ostvarivanju prava svakog djeteta na kvalitetno odrastanje (što je osobito važno za djecu s teškoćama u razvoju uključenu u različite programe)...

Više

SURADNJA S RODITELJIMA


Dječji vrtić Kutina uključivanjem djeteta u svoje programe uključuje i njegovu obitelj.Usklađenost i prožimanje odgojnog djelovanja iz roditeljskoga doma s vrtićkim odgojno – obrazovnim radom kao i primjerena obostrana komunikacija bitni su preduvjeti za skladan razvoj i uspješan odgoj djeteta. To znači da je na odraslima odgovornost za postupanje u najboljem interesu za dijete...

Više

EKO VRTIĆ


Niz godina u našem vrtiću se provode razne aktivnosti i projekti vezani za odgoj i obrazovanje za okoliš. Tijekom 2007./2008. pedagoške godine planski smo krenuli s provođenjem projekata iz područja odgoja i obrazovanja za okoliš. Naglasak je bio na motoričkom razvoju, prehrani i zdravlju djece, brizi za okoliš te usvajanju temeljnih znanja i spoznaja o međusobnoj povezanosti svega u svijetu...

Više

Naša događanja
DJEČJA OLIMPIJADA


U Novskoj je 19.5.2016.g. održan 15.Olimpijski festival dječjih vrtića RH za Sisačko-moslavačku županiju. Na festivalu sporta i prijateljstva natjecali su se mališani našega vrtića i po deseti puta zaredom postali sveukupni pobjednici s najviše osvojenih bodova.
20.5.2016.

Više


IZLET NA „TENINU STAZU“


U suradnji s pedagoginjom Vrtića, gospođom Sanjom Runjić, djeca starije A skupine Nevena posjetila su 17.5.2016.g. poučnu šumsku pješačku stazu, imenom „Tenina staza“. Ova šumska staza zajednički je projekt JU Parka prirode Lonjsko polje i Šumarije Lipovljani, a izgrađena je u granicama parka kod sela Piljenice.
17.5.2016.

Više


IZLET U LONJSKO POLJE


U okviru odgojno-obrazovnog rada iz područja ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA OKOLIŠ, 16.5.2016.g., realiziran je izlet u Lonjsko polje za djecu starije B skupine Nevena, starije C skupine Maslačka i stariju skupinu Košute. Izletnici su posjetili selo roda Čigoč gdje je pripremljen prilagođeni edukativni program za djecu predškolske dobi.
16.5.2016.

  Više


LeptirićPrvi broj Leptirića, glasila Dječjeg vrtića Kutina izašao je u prosincu 1993. godine i do 1999. godine izlazio je dva puta godišnje, obično u travnju i prosincu. Od 2000. godine izlazi jednom godišnje. Leptirić je prvenstveno namijenjen roditeljima, a njegov cilj je informiranje roditelja o odgojno – obrazovnom radu u vrtiću i unapređivanje komunikacije roditelja i odgojitelja. To je još jedan način da roditelji upoznaju život djeteta u vrtiću te da se aktivno u njega uključe.

NEVEN
A. Cesarca 4a
Upravno tajništvo
tel: 631-300
Računovodstvo
tel: 631-883
Ravnateljica
tel/fax: 631-333

MASLAČAK
A. Hebranga 1
tel: 683-692

BUBAMARA
Kneza Trpimira 8
tel: 683-712

KOŠUTA
A.B.Šimića 25
tel: 631-051

TRATINČICA
Hrvatski dom Repušnica
tel: 654-205

PČELICA
prostor OŠ Banova Jaruga
tel: 668-005

LEPTIRIĆ
prostor PŠ Međurić
tel: 668-397