Aktualno

Naša događanja : POSJETA POLICIJSKOJ POSTAJI

POSJETA POLICIJSKOJ POSTAJI

U sklopu suradnje s roditeljima, srednja „C“ skupina objekta Maslačak je posjetila policijsku postaju Kutina. Dočekala nas je Patrikova mama, gđa Emina Rosavec i upoznala sa poslovima koje obavljaju naši policajci. Tako su djeca imala priliku postati prometni policajci i zaustavljati, uzmali su otiske prstiju, „vozili“ policijske motore. Policiji smo iznijeli i jedan problem koji imamo, a to je prekratko trajanje zelenog svjetla na pješačkim prijelazima i pozvali ih da nas otprate preko najprometnije gradske prometnice. Djeca su imala priliku doživjeti nešto novo, a uz srdačan prijem i mnoštvo poučnih „zadataka“ naučila su i neke nove stvari.

            

                                                           

                      

                                                           

                               

 

                                 Elena Vasik i Saša Habek, odgojiteljice srednje "C" skupine objekta Maslačak