Aktualno

Naša događanja : IGRA U KUTIĆU MALIH MAJSTORA

Ovih dana u mlađoj skupini Loptice, objekta Košuta, odvija se bogata simbolička igra, u kojoj mali majstori uživaju.

Kroz igru djeca istražuju, razvijaju koordinaciju i preciznost u baratanju predmetima i alatima, stvaraju bolju sliku o sebi te usvajaju pojmove. U ovom kutiću rado se igraju i djevojčice i dječaci. Bogata ponuda materijala potiče ih na dugotrajnu igru.

              

              

                                              

 

                                                                                                     Dajana Tušek i Marina Ferk.odgojiteljice mlađe skupine objekta Košuta