Aktualno

Naša događanja : MALI ISTRAŽIVAČI PRIRODE

 Mali istraživači

Tijekom boravka djece na igralištu djeca su pronašla mravinjak te su pokazala interes za istraživanjem. Raznim aktivnostima (promatranjem mrava u akvariju, slikovnog materijala, enciklopedija, knjiga o kukcima..) tijekom tjedna istraživali smo anatomiju mrava, njihovo stanište, čime se hrane i sl.

              

                

Tijekom boravka na igralištu djeca su posvuda tražila mrave. Pronalazili su ih na drvću, u pješčaniku, travi te su ih promatrali.

              

Također, tema je potaknula djecu na likovno izražavanje te stvaralaštvo. Dječaci su osmislili svoju „Priču o mravima“.

                 

Ivana Hostić, odgojiteljica područnog objekta „Pčelica“, Banova Jaruga