Aktualno

Naša događanja : IGRE I AKTIVNOSTI DJECE U VRTIĆU I JASLICAMA

Vesele aktivnosti, ples, pjesma, pokretne igre, slikanje,... pomogle su djeci da prebrode  početnu zbunjenost. Radoznalo su israživali novi prostor i nove igračke,a stvorila su se i nova prijateljstva.

               

               

               

               

               

               

                 

                                                                        

                 

                                                                                                               Prilog pripremila: Renata Brozović