Eko vrtić

Niz godina u našem vrtiću se provode razne aktivnosti i projekti vezani za odgoj i obrazovanje za okoliš. Tijekom 2007./2008. pedagoške godine planski smo krenuli s provođenjem projekata iz područja odgoja i obrazovanja za okoliš. Naglasak je bio na motoričkom razvoju, prehrani i zdravlju djece, brizi za okoliš te usvajanju temeljnih znanja i spoznaja o međusobnoj povezanosti svega u svijetu.

Početkom 2009. godine vrtić je dobio Potvrdu o uključivanju u međunarodni program Eko – škola, a stjecanje statusa Eko – škole/vrtića potvrđeno je 31. svibnja 2010. godine podizanjem zelene zastave. Ovaj program u RH uspješno vodi Udruga Lijepa naša u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa i Agencijom za odgoj i obrazovanje te Zakladom za odgoj i obrazovanje za okoliš koja je međunarodni voditelj i koordinator programa. Jedan od ciljeva na kojima se temelji program rada Udruge Lijepa naša je upravo promicanje ekoloških spoznaja, posebno odgoj djece i mladeži o potrebi i načinu očuvanja okoliša.

Kako bi eko – škole/ vrtići postali način življenja potrebno je poštivati zadane međunarodne smjernice i kriterije, a ugledni status Eko – škole/vrtića stječe se kroz četiri osnovna pravca:

 1. Prijava za sudjelovanje u programu Eko-škole
 2. Izrada i provedba programa Eko – škole/vrtića
 3. Prijava za status Eko – škole/vrtića
 4. Obnavljanje statusa Eko – škole/vrtića

Vezano za navedene smjernice potrebno je prihvatiti i provesti program od sedam elemenata. Tako smo u našem vrtiću, uz Prijavu za sudjelovanje u programu, osnovali odbor Eko – vrtića, izvršili pregled trenutačnog stanja okoliša, izradili program Eko – vrtića, ugradili ga u Godišnji plan i izvedbeni program, izradili kriterije za praćenje stanja i ocjenjivanje, odredili eko – kodeks i eko - logo, izabrali eko - patrole te o našim aktivnostima informirali roditelje i ostale građane putem medija te stalnih i promjenjivih panoa u našem vrtiću.

Eko – odbor vrtića ima 17 članova, a to su predstavnici vrtića, roditelja, Grada te kumovi vrtića. Zadatak eko – odbora je osigurati usvajanje ostalih šest elemenata te se brinuti o dugoročnoj provedbi programa. Kumovi, odnosno sponzori vrtića, također podržavaju provedbu eko – programa materijalno, financijski i direktnim uključivanjem u aktivnosti.

Eko – kodeks je zajednički dogovor i stav koji obvezuje sve sudionike na eko – opredjeljenje vrtića. U izradi našeg eko – kodeksa sudjelovala su djeca starijih skupina. Odgojiteljice su ih upoznale s pojmom eko – kodeks te su nastale zanimljive izjave s ekološkim porukama. Za eko – kodeks su izabrane izjave djece starije skupine Košute. S njim su upoznati svi sudionici te je postavljen na svim stalnim panoima vrtića.

Eko – kodeks: Mi u vrtiću otkrivamo, upoznajemo što sve možemo učiniti da na Zemlji bude ljepše živjeti. Poručujemo svima: ZEMLJU TREBA ČUVATI I VOLJETI!

U razdoblju od 2009. do 2015. godine intenzivno smo provodili ekoprogram, osobito u starijim odgojno-obrazovnim skupinama, u okviru kojeg su sadržane teme:

 • Zaštita vlastitog zdravlja – higijena, pravilna prehrana, kretanje (projekti:Važnost zraka za život, Razvijamo pravilne prehrambene navike, Korak po korak do zdravlja i sigurnosti, Kretanjem i prehranom do zdravlja, Zdravo je baviti se sportom ...)
  Cilj projekata je usmjeren na dijete koje stječe pozitivne navike, usvaja znanja i vještine bitne za ostvarivanje zdravog načina života, brigu o sebi i očuvanje vlastitog zdravlja.
 • Prikupljanje, razvrstavanje i recikliranje otpada (projekti: Brinemo o zdravom okolišu, Šume, naše prirodno blago, Prikupljamo i razvrstavamo otpad, Kutina, zdravi grad, Od drveta do papira ...)
  Cilj projekata je razvoj ekološki osviještenog djeteta koje ima osnovna znanja o važnosti čistog okoliša i načinima brige za njegovo očuvanje te je usvojilo navike i vještine koje tome doprinose (osobito pravilno zbrinjavanje otpada).
 • Upoznavanje važnosti vode za život i njezino očuvanje (projekti: Važnost vode za život na Zemlji, Voda – blago našeg planeta, Pravo na čistu vodu, Štedimo i čuvamo vodu, Vode u Hrvatskoj ...)
  Cilj rada na ovim projektima je dijete koje je usvojilo znanja o važnosti vode za život ljudi, biljaka i životinja te razvilo svijest, navike i ponašanja bitna za njenu zaštitu, očuvanje i štednju.
 • Upoznavanje važnosti energije za život čovjeka i štednja (projekti: Štedimo energiju i brinemo o okolišu, Energija Sunca, vjetra i vode, Energija i njena štednja, Vjetar i energija vjetra, Život nekada i sada ...)
  Cilj projekata je usmjeren na dijete koje stječe znanja o izvorima energije, mogućnostima njenog korištenja i važnosti, razvija navike štednje i svojom aktivnosti doprinosi zaštiti i očuvanju prirode.

Naš eko – program (2009. – 2011.) sadrži dvije teme: Prikupljanje, razvrstavanje i recikliranje otpada“ i „ Zaštita vlastitog zdravlja – higijena, pravilna prehrana, kretanje“. Svaka od tema ima cjeline koje odgojitelji ugrađuju u planove svojih odgojnih skupina. Tako se u našim srednjim i starijim skupinama realiziraju projekti vezani uz brigu za čistoću bližeg okoliša; prikupljanje i razvrstavanje otpada (papir, plastika) te izradu igračaka od pedagoški neoblikovanog materijala; upoznavanje naših šuma i važnost za čovjekov život; kako od drveta nastaje papir, skupljanje starog papira, recikliranje te korištenje u igrama i aktivnostima; važnost vode za život; kako se brinuti za sebe i druge u okviru programa katoličkog vjerskog odgoja; kako zdravo živjeti baveći se sportom, dovoljno se kretati i pravilno hraniti. Program je obogaćen zanimljivim izletima, posjetima, druženjima i eko - akcijama u suradnji s roditeljima i vanjskim suradnicima.

Djeca starijih skupina organizirana su u eko – patrole, a njihove aktivnosti su usmjerene na brigu za čistoću unutarnjeg prostora vrtića, vrtićkih igrališta te bližeg okoliša. Tijekom cijele godine skupljaju i razvrstavaju otpad te ga odnose na zeleni otok. Pridružuju im se djeca i roditelji drugih odgojnih skupina. Otpadni materijal koriste i u svojim igrama i aktivnostima. Surađuju s roditeljima, radnicima Upravnog odjela za komunalni sustav, Šumarije i ostalim vanjskim čimbenicima. Svoja zapažanja, aktivnosti i akcije redovito bilježe te o tome informiraju sve ostale u vrtiću, roditelje i građane putem panoa, Internet stranice Vrtića i Grada i ostalih medija. Vezano za njihove aktivnosti nastale su i dječje eko – slikovnice. Skupine vrtića uključuju se u aktivnosti na razini Grada kojima se obilježava Europski tjedan mobilnosti, Dani kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje, Svjetski dan zaštite voda, Svjetski dan zdravlja, Dan planeta Zemlje, Dan zdravih gradova...

Vrtić jednom godišnje obilježava Eko – dan i tada javno predstavlja svoj rad, raznovrsne ekološke teme i aktivnosti djece. Na kraju pedagoške godine djeca eko – patrola su za svoj trud nagrađena izletom u Park prirode Lonjsko polje ili Moslavačku goru.

Provodeći ekoprojekte razvijaju samopouzdanje da vlastitom aktivnosti mogu doprinijeti svojem zdravlju, ali i zajedničkom cilju – očuvanju okoliša, igrališta, grada, obližnjih šuma, zaštiti i očuvanju voda te racionalnom korištenju i štednji energije.

NEVEN
A. Cesarca 4a
Upravno tajništvo
tel: 631-300
Računovodstvo
tel: 631-883

MASLAČAK
A. Hebranga 1
tel: 683-692

BUBAMARA
Kneza Trpimira 8
tel: 683-712

KOŠUTA
A.B.Šimića 25
tel: 631-051

TRATINČICA
Hrvatski dom Repušnica
tel: 654-205

PČELICA
prostor OŠ Banova Jaruga
tel: 668-005

LEPTIRIĆ
prostor PŠ Međurić
tel: 668-397

POTOČNICA
Kralja Petra Krešimira IV br. 53
mob: 099 490 6284