Događanja u vrtiću
NOVI PJEŠČANIK U KOŠUTI


INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. sponzorirala nabavku novog natkrivenog pješčanika za igralište Dječjeg vrtića Kutina, objekta Košuta

                                                                                                                                        4.12.2017.g.

Više


NOVA EDUKATIVNA IGRAČKA U JASLICAMA


Nova igračka izazvala je veliki interes za istraživanjem

                                                                                                                                          4.12.2017.g.

 

Više


POSJETA POLICIJSKOJ POSTAJI


U sklopu suradnje s roditeljima, srednja „C“ skupina objekta Maslačak je posjetila policijsku postaju 

                                                                                                                                            1.12.2017.g.


Više


BAJKAONICA


Projekt društvene odgovornosti «Neka odrastanje bude dječja igra» u Pčelici

                                                                                                                                    1.12.2017.g.


Više


IGRA DJECE U JASLICAMA


Svakodnevna ponuda poticaja za igru rastresitim materijalima

                                                                                                                                            27.11.2017.g.

Više


Stranica 3 od 44 Stranice Arhiva Prethodna  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  Sljedeća

NEVEN
A. Cesarca 4a
Upravno tajništvo
tel: 631-300
Računovodstvo
tel: 631-883
Ravnateljica
tel/fax: 631-333

MASLAČAK
A. Hebranga 1
tel: 683-692

BUBAMARA
Kneza Trpimira 8
tel: 683-712

KOŠUTA
A.B.Šimića 25
tel: 631-051

TRATINČICA
Hrvatski dom Repušnica
tel: 654-205

PČELICA
prostor OŠ Banova Jaruga
tel: 668-005

LEPTIRIĆ
prostor PŠ Međurić
tel: 668-397