Naši programi

  • 10-satni program (radno vrijeme od 6,00 – 16,00 sati); jutarnje dežurstvo od 5,30 sati; poslijepodnevno dežurstvo do 16,30 sati
  • 5-satni ili 6-satni program (svakodnevna igra u odgojnoj skupini s ručkom ili bez)
  • 5-satni program za djecu u dobi od 3 god. do polaska u školu (radno vrijeme od 8,00 – 13,00 sati – objekti Pčelica (Banova Jaruga) i Leptirić (Međurić)
  • Program predškole (2 do 3 puta tjedno po 3 sata od 1. listopada do 15. lipnja) – objekt Maslačak (integracija djece romske nacionalne manjine)
  • Program igraonice za djecu u dobi od 3 god. do polaska u školu (svakodnevno 3 sata; 2 puta tjedno po 3 sata od 1. rujna do 15. lipnja) – objekt Tratinčica (Repušnica)
Prema interesu djece i roditelja:
  • Kraći programi: engleski jezik, tjelesni, likovni, folklor, balet - za djecu u dobi od 5 god. do polaska u školu; češki jezik za djecu u dobi od 4 godine do polaska u školu (2 puta tjedno po 1 sat)
  • 5 – satni program katoličkog vjerskog odgoja

ODGOJNO - OBRAZOVNI RAD

NAŠA MISIJA:

Osigurati uvjete za cjeloviti razvoj djeteta u skladu sa njegovim potrebama, pravima i interesima uz aktivno sudjelovanje u oblikovanju života u vrtiću zajedno s obitelji i širom zajednicom.

NAŠA VIZIJA:

Vrtić je mjesto cjelovitog razvoja u kojem, u inkluzivnom okruženju, dijete aktivno uči, surađuje i razvija svoje potencijale.

S djecom u odgojnim skupinama rade odgojiteljice. Za kvalitetnu organizaciju i provođenje odgojno -obrazovnog rada brinu se i članovi stručnog tima: ravnateljica Sandra Todorov, pedagoginja Sanja Runjić, psihologinja Nataša Rađenović, defektologinja Marija Lušičić, logopedinja Karmen Jelaković, zdravstvena voditeljica Adrijana Badanjak te voditeljice objekta: Ana Kurečić i Dunja Vidiček.

NEVEN
A. Cesarca 4a
Upravno tajništvo
tel: 631-300
Računovodstvo
tel: 631-883

MASLAČAK
A. Hebranga 1
tel: 683-692

BUBAMARA
Kneza Trpimira 8
tel: 683-712

KOŠUTA
A.B.Šimića 25
tel: 631-051

TRATINČICA
Hrvatski dom Repušnica
tel: 654-205

PČELICA
prostor OŠ Banova Jaruga
tel: 668-005

LEPTIRIĆ
prostor PŠ Međurić
tel: 668-397

POTOČNICA
Kralja Petra Krešimira IV br. 53
mob: 099 490 6284