Priprema za polazak u školu – predčitačke vještine

28.5.2015.

Priprema za polazak u školu – predčitačke vještine

3.3.2015

Dijete i prije polaska u školu pokazuje zanimanje za čitanje i pisanje. Neka djeca vide roditelje kako redovito čitaju jer im je to omiljena aktivnost ili traže informacije. Slova, riječi i rečenice su sastavni dio djetetove svakodnevice.

U predškolskoj dobi dijete usvaja predčitačke vještine koje su osnova za čitanje. A čitanje je bitan preduvjet za stjecanje osnovnih školskih vještina i znanja. Dijete usvaja govor, počinje razumijevati smisao rečenice, uočava da se rečenica sastoji od riječi, da sadrži poruku, da priča ima svoj početak, sredinu i kraj...

Predčitačke vještine dijete stječe i razvija postupno, u svakodnevnim životnim situacijama (koje se mogu „nadograditi“ odgovarajućim aktivnostima i igrama). Predčitačke vještine su:

 • razumijevanje ispričane priče, jednostavno prepričavanje
 • razumijevanje funkcije čitanja i pisanja te karakteristika teksta
 • razumijevanje pretvaranja govora u tekst
 • prepoznavanje rime, izdvajanje prvog glasa u riječi, prepoznavanje glasova u riječi
 • rastavljanje riječi na glasove i sastavljanje glasova u riječ
 • prepoznavanje i razlikovanje slova abecede i povezivanje s glasovima (slovo s pripadajućim glasom)
 • razumijevanje zamjene slova glasovima
 • pisanje (crtanjem, izmišljenim slovima, potpisivanjem)

Pamćenje oblika slova i pamćenje povezanosti slova s pripadajućim glasom (primjena abecednog načela) su temelji za čitanje i pisanje.

Prijedlozi aktivnosti za roditelje i djecu:

 • čitanje slikovnica (od jednostavnih do složenijih s većim udjelom teksta i abecednih slikovnica); poticanje djeteta na oponašanje roditelja tijekom čitanja; poticanje djeteta na prepričavanje, odgovaranje na pitanja o likovima, radnji, vlastitom doživljaju priče; uživljavanje u uloge likova iz priče
 • izrada slikovnice o djetetu (obitelji, omiljenim aktivnostima, kućnom ljubimcu i dr.) – dijete radi ilustracije, a roditelj u dogovoru s djetetom piše tekst, npr. „Priča o Lani“
 • objašnjavanje nepoznatih pojmova (riječi) služeći se jednostavnim i poznatim pojmovima i primjerima iz svakodnevnog života
 • poticanje djeteta na opisivanje stvari iz poznatog okruženja te opisivanje svakodnevnih radnji
 • odlazak u knjižaru (razgovor o tome što se tamo može kupiti)
 • odlazak u knjižnicu (razgledavanje i posudba slikovnica, gledanje predstava, sličnosti i razlike između knjižare i knjižnice)
 • čitanje pjesmica u rimi; ponavljanje rime; traženje novih riječi koje se rimuju sa zadanom riječi
 • poticanje igara tipa „reci riječi na glas B...“ – npr. baka, Borna, bicikl, balon...
 • rastavljanje poznatih riječi na glasove (započeti s kratkim riječima i postupno uvoditi duže riječi) – npr. p – a – s, N – o – a, k – u – ć – a...
 • izrezivanje slova iz novina i časopisa, slaganje po zadatku, npr. pronađi dva ista slova, složi riječ „mama“, „tata“, „škola“, složi svoje ime (slova se mogu lijepiti na papir ili karton)
 • usmjeravanje djeteta na slova i riječi u okruženju: nazivi tvrtki, trgovina i ustanova, reklame, nazivi ulica, oglasi, plakati, ulaznice, pozivnice, katalozi, omoti namirnica, knjige, novine, tipkovnice...

U vrtiću se provodi još niz raznovrsnih igara i aktivnosti za usvajanje predčitačkih vještina.

Roditelji, pitajte dijete kako se u vrtiću igra glasovima i slovima, a korisne sugestije vam mogu pružiti odgojiteljice!

Možemo zaključiti da je dijete spremno za sljedeći korak - usvajanje čitalačkih vještina tek kada je razumjelo značenje čitanja i pisanja, prepoznalo značenje pojedinih riječi i utvrdilo povezanost određenog slova uvijek s istim glasom, odnosno kada je usvojilo navedene predčitačke vještine.  

 Nataša Rađenović, psihologinja

Povratak