KAKO ĆE MOJ BUDUĆI ĐAK PRVAK POSTATI USPJEŠAN ŠKOLARAC

14.7.2016.

KAKO ĆE MOJ BUDUĆI ĐAK PRVAK POSTATI USPJEŠAN ŠKOLARAC

14.7.2016.

Govor je bio i ostao osnovni način komunikacije među ljudima i to je ono što nas stavlja na sam vrh razvojne ljestvice među živim bićima. Preduvjeti za razvoj govora su: dobro zdravlje, uredno razvijeni govorni organi, uredan sluh i intelektualni razvoj, te stimulativna okolina (čitanje priča, bajki ili basni, razgovori s djetetom o različitim temama, postavljanje primjerenih pitanja i omogućavanje potrebnog vremena za davanje pravilnog odgovora od strane djeteta). Roditelji potiču razvoj slušanja, razumijevanja jezika i produkciju govora ulazeći u česte interakcije sa svojim djetetom. To čine intuitivno i dobro s puno ljubavi i strpljenja, najčešće bez ikakvog stručnog znanja. Pretjerano gledanje crtanih filmova, igranje igrica na svim dostupnim medijima ne može zamijeniti komunikaciju između dvije ili više osoba jer ne daje djetetu povratnu informaciju je li pravilno izgovorilo riječ, konstruiralo gramatički pravilnu rečenicu, a da ne spominjemo upotrebu primjerene mimike lica, geste, visine glasa i tempa govora. Sustavnim poticanjem, pohvalama, ispravljanjem pogrešaka izgovora, govora i upotrebe hrvatskog standardnog jezika na način da dijete ne zamijeti vlastitu pogrešku, ali zamijeti pravilnu govorno-jezičnu upotrebu od najdražeg učitelja-roditelja, razvijamo kod djeteta pozitivne preduvjete za uspješno usvajanje školskog programa. 

 Tijek razvoja govora i jezika snažan je pokazatelj ukupnog djetetovog razvoja i pozitivne stimulacije najbližih, no mogu ga narušiti različiti čimbenici kao prijevremeno rođenje, niska porođajna težina, moždana krvarenja, oštećenje sluha, zanemarivanje djeteta, zlostavljanje, te niz drugih faktora koji mogu usporiti ili potpuno zaustaviti primjeren govorno-jezični razvoj. 

 Čitajući ova dva poglavlja neki će reći“ Stalno se spominje govorno jezični razvoj , a budući „prvačići“ trebaju poznavati slova brojke, trebaju znati računati, pisati i čitati“. Čitanje, pisanje i računanje su ipak primarno govorno- jezične vještine. I u praksi se pokazalo da djeca koja su imala poteškoća s pravilnim izgovorom glasova, kašnjenje u razvoju i upotrebi govora i govornog jezika, siromašan rječnik i teškoće razumijevanja tuđeg govora, imaju poteškoće u pravovremenom savladavanju vještina čitanja, pisanja i računanja.

 Kako bi znali je li Vaše dijete spremno za silne obaveze koje nosi prvi razred moramo znati što dijete te kronološke dobi može i što mora u toj dobi biti razvijeno. 

 UREDAN GOVORNO –JEZIČNI RAZVOJ:

 • Izgovor svih glasova je pravilan, 

• Koristi složene rečenice sa svim vrstama riječi (imenice, glagole, pridjeve, veznike, zamjenice, pomoćne glagole, prijedloge, priloge mjesta, vremena, načina i uzroka) gramatički pravilno, 

• Priča priče po slijedu događaja, pričanje uključuje događaje, teme i likove,

 • Usvaja apstraktne pojmove npr ljubav, mržnja, sreća …,

 • Isprepletena je stvarnost i mašta,

 • Ima pojmove vremena danas, jučer, sutra, jutro, večer, imenuje dane u tjednu, 

• Govor potpuno prilagođava socijalnoj situaciji, vodi duge razgovore, kontrolira glasnoću i volumen glasa, 

• Prepoznaje i imenuje geometrijske oblike, povezuje količinu sa znamenkom

 • Prisutan je interes za slova, pisanje , knjige , vježbenice ili bojanke, prepoznaje i imenuje slova , zna napisati svoje ime, zna da tekst predstavlja govor, počinje pisati,

 • Uspostavlja se veza slovo-glas, usvaja glasovnu svjesnost-slušnu analizu (prvo može izdvojiti prvi glas u riječi, pa posljednji i na kraju sve glasove koji čine tu riječ), slušnu sintezu (spaja glasove izgovorene glas po glas u smislenu riječ).

 Iz praktičnog iskustva znam kako roditeljima najveću nepoznanicu predstavlja vježbanje glasovne analize i sinteze. U nastavku ovog tekst slijede prijedlozi igrica s djetetom koje mogu provoditi roditelji, bake i djedovi, starija braća i sestre, tj. svi koji znaju čitati i pisati. Igrice ne zahtijevaju dodatni materijal, skupe potrepštine i mogu se provoditi dok se vozite u automobilu, dok kuhate, obrađujete vrt ,a Vaše dijete je pokraj Vas. 

 Vježbe za razvoj glasovne sinteze 

 (Vještine potrebne za učenje čitanja-automatiziranje) 

Odrasla osoba izgovara riječ glas po glas ( slovo po slovo) i u isto vrijeme pokazuje određeni dio tijela. 

O-K-O    K-O-S-A    U-S-N-E    S-T-O-P-A-L-O    U-H-O    R-U-K-A    P-R-S-T      K-O-LJ-E-N-O   N-O-S-    N-O-G-A                  D-L-A-N    B-R-A-D-A   O-Č-I   Z-U-B-I     L-A-K-A-T             U-Š-I     R-A-M-E

 Na isti način se može vježbati i s drugim riječima: 

K-O-NJ,   P-A-S,   B-I-K,   ,L-A-V,   S-O-M,   K-O-Z-A,   M-U-H-A,   O-V-C-A,   M-A-Č-K-A,   T-R-N,   G-R-M,   K-R-V,   G-R-B, T-R-A-V-A,   K-R-A-V-A   B-L-A-T-O,   S-L-A-D-O-L-E-D,   S-T-O-L-A-C i drugo uz slike ili bez ikakvog dodatnog pomagala. Kasnije se riječi rastavljaju bez konkretnog pokazivanja. 

 Vježbe za razvoj glasovne analize 

 (Vještine potrebne za pisanje) 

Odrasli kaže riječ, a dijete mora navesti koji glasovi (slova) čine tu riječ. 

Vrlo je važno da ponovi glasove po redoslijedu ali može i napreskokce. 

Djetetu se postavi zadatak da navede glasove koje čuje u riječima:  

SAT, KONJ, ŠUMA, DUGA, ŠLJIVA, GLJIVA, TRAVA, KRAVA, STOLAC, PALAC, BLIZINA, KAPI, TOP, KOS, MAK, PUŽ, LANE, JAGODE, BROKULA, PLIVAČ, a mogu se upotrijebiti i riječi iz prvog zadatka. Broj glasova se povećava prema uspješnosti djeteta. Od djeteta se ne traži da čita riječi iz bilo kojeg zadatka već da sluša i ponavlja što je čulo. 

Nadajući se kako će Vam ovaj članak pomoći u pripremi djeteta za školu da bi bilo uspješno i zadovoljno, samostalno, brzo i kvalitetno izvršiti obaveze koje ga očekuju, a poslije veći dio vremena provesti u aktivnostima koje su im draže i primjerenije, 

U IGRI. Dragi roditelji, budući roditelji ,djedovi i bake, i svi oni koje zanima ponešto o važnosti slušanja (ne poslušnosti) u djece ranog razvoja (od rođenja do navršene tri godine života) pozivamo Vas da posjetite ovu stranicu i na jesen,

Prilog pripremila: Karmen Jelaković , Profesor defektolog -logoped

Povratak