Propisi

 NazivObjavljeno 
PDFPravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika u Dječjem vrtiću Kutina28.7.2022.Download
PDFPravilnik o upisima i mjerilima upisa u DV Kutina - ožujak 2022.g.28.3.2022.Download
DOCXPlan klasifikacijskih oznaka14.3.2022.Download
PDFPOSLOVNIK O RADU ODGOJITELJSKOG VIJEĆA23.12.2021.Download
PDFPravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave (3. izmjene)4.10.2021.Download
PDFPRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU 2020.7.9.2020.Download
PDF13.IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU5.6.2020.Download
PDF12.IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU5.6.2020.Download
PDFPOSLOVNIK O RADU ODGOJITELJSKOG VIJEĆA17.4.2020.Download
DOCKUĆNI RED17.4.2020.Download
PDFODLUKA O IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE27.2.2020.Download
PDFPRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE U DJEČJEM VRTIĆU3.12.2019.Download
PDFProcedura stvaranja ugovornih obaveza (31.10.2019.)31.10.2019.Download
PDFPravilnik o upisima i mjerilima upisa u dječji vrtić kutina 23. svibanj 2019.15.5.2019.Download
PDFSTATUT DV - PROČIŠĆENI TEKST 2019 izmjena i dopuna11.1.2019.Download
PDF11. PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU11.1.2019.Download
PDFPRAVILNIK O PRAVU NA PRISTUP INFORMCIJAMA6.11.2018.Download
DOCXPLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA U DJEČJEM VRTIĆU KUTINA30.8.2018.Download
PDFPRAVILNIK O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA U DJEČJEM VRTIĆU18.6.2018.Download
PDFPROCEDURA PRIKUPLJANA I OBRADE OSOBNIH PODATAKA25.5.2018.Download
PDFPRAVILNIK O KORIŠTENJU VIDEO NADZORA U DJEČJEM VRTIĆU KUTINA13.3.2018.Download
PDFPRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE5.7.2017.Download
DOCX10. PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU13.10.2016.Download
DOCPOSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA -DOPUNA 2016.18.1.2016.Download
PDFPRAVILNIK O RADU11.1.2016.Download
DOCSTATUT DV18.11.2013.Download
PDFPRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA1.12.2012.Download
DOCPRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU20.4.2012.Download
PDFPRAVILNIK O ZAŠTITI I OBRADI ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA29.6.2010.Download