Suradnja s roditeljima

Dječji vrtić Kutina uključivanjem djeteta u svoje programe uključuje i njegovu obitelj.Usklađenost i prožimanje odgojnog djelovanja iz roditeljskoga doma s vrtićkim odgojno – obrazovnim radom kao i primjerena obostrana komunikacija bitni su preduvjeti za skladan razvoj i uspješan odgoj djeteta. To znači da je na odraslima odgovornost za postupanje u najboljem interesu za dijete.

Roditelji imaju pravo tražiti i dobiti informacije i/ili stručne savjete vezane uz djetetov rast i razvoj, odgojne postupke, aktivnosti u skupini i dr. te sudjelovati u djetetovom životu u vrtiću.

U odnosu na vrtić, roditelji imaju pravo predlagati, sudjelovati i vrednovati uvjete boravka djeteta u vrtiću odnosno cjelokupni odgojno – obrazovni rad.Roditeljska obveza je poštivati odredbe Ugovora o ostvarivanju programa odgoja i naobrazbe u Dječjem vrtiću Kutina, Sigurnosno – zaštitnog i preventivnog programa i ostalih akata koji reguliraju našu djelatnost. Roditelji se također trebaju pridržavati pravila i uputa dobivenih na prvom roditeljskom sastanku odgojne skupine koje se odnose na načine ostvarivanja pojedinih oblika suradnje, ponašanje prema drugoj djeci u skupini i drugim roditeljima, organizaciji i provođenju nekih aktivnosti (izleta, posjeta i dr.).

Suradnju s roditeljima naš vrtić ostvaruje putem različitih oblika

 • INDIVIDUALNI RAZGOVORI S RODITELJIMA
  • individualni razgovori sa stručnim suradnicama prije dolaska djeteta u vrtić
  • planirani razgovori s odgojiteljima na inicijativu roditelja ili odgojitelja
  • savjetodavni razgovori s ravnateljicom i stručnim suradnicama
 • RODITELJSKI SASTANCI
  • plenarni roditeljski sastanci za roditelje novoprimljene djece
  • roditeljski sastanak za program predškole
  • roditeljski sastanci odgojnih skupina
  • roditeljski sastanci za kraće programe
 • KUTIĆI ZA RODITELJE
  • informativno – edukativni kutići na ulazima vrtića
  • kutići za roditelje u odgojnim skupinama (informacije o odgojno – obrazovnom radu i aktivnostima u skupini, dječji likovni radovi, dječje izjave, obavijesti i pozivi)
 • EKO – PANOI
  • stalni i promjenjivi panoi (predstavljanje eko – projekata, informacije o provedenim eko – akcijama, fotografije, dječji likovni radovi i izjave)
 • UKLJUČIVANJE RODITELJA U ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD
  • igra i druženje s djecom u odgojnoj skupini
  • igra i druženje s djecom u roditeljskom domu
  • posjet radnom mjestu roditelja
  • sudjelovanje u organizaciji i provođenju izleta s djecom
  • uključivanje u provođenje manifestacija i aktivnosti na razini vrtića, grada i županije
  • donošenje igračaka, slikovnica, odjevnih predmeta, CD-a, pedagoški neoblikovanih materijala i dr. za obogaćivanje dječje igre u odgojnoj skupini
 • ANKETE
  • vrednovanje odgojno – obrazovnog rada u cjelini ili pojedinih dijelova (npr. eko – projekata) i/ili suradnje vrtića i roditelja te davanje prijedloga za njihovo unapređivanje
 • VRTIĆKO GLASILO LEPTIRIĆ
  • predstavljanje odgojno – obrazovnog rada vrtića (informacije o aktivnostima u skupinama, informacije o kraćim programima, stručni savjeti, dječji likovni radovi i izjave, tekstovi roditelja o njihovoj i djetetovoj prilagodbi na vrtić ili o sudjelovanju u aktivnosti s djecom)
 • PREDAVANJA VANJSKIH SURADNIKA
  • izlaganje tema iz područja odgoja i obrazovanja, medicine i dr.
 • INTERNET STRANICA
  • predstavljanje Vrtića i njegove djelatnosti (organizacija, programi), informiranje o aktualnim događanjima, stručni savjeti o razvoju i odgoju djeteta i dr.
 • E-MAIL, TELEFON
  • dobivanje osnovnih informacija o organizaciji i programima, o prijemu i smještaju djeteta u skupinu Predstavnik roditelja u Upravnom vijeću Vrtića: Robert Kolenc; mob. 091 53 51 123

Pozivamo sve roditelje na suradnju kako bismo zajedničkim nastojanjima djeci omogućili igru i odrastanje u vedrom i poticajnom okruženju!

NEVEN
A. Cesarca 4a
Upravno tajništvo
tel: 631-300
Računovodstvo
tel: 631-883

MASLAČAK
A. Hebranga 1
tel: 683-692

BUBAMARA
Kneza Trpimira 8
tel: 683-712

KOŠUTA
A.B.Šimića 25
tel: 631-051

TRATINČICA
Hrvatski dom Repušnica
tel: 654-205

PČELICA
prostor OŠ Banova Jaruga
tel: 668-005

LEPTIRIĆ
prostor PŠ Međurić
tel: 668-397

POTOČNICA
Kralja Petra Krešimira IV br. 53
mob: 099 490 6284