Kućni red Dječjeg vrtića Kutina

Kućni red izrađen je na temelju Ugovora o ostvarivanju programa odgoja i naobrazbe u Dječjem vrtiću Kutina, Sigurnosno – zaštitnog i preventivnog programa i ostalih akata koji reguliraju djelatnost.

1. Radno vrijeme vrtića je od ponedjeljka do petka od 6,00 do 19,00 sati. Unutar toga roditelji su dužni poštivati vrijeme trajanja programa u koji su upisali dijete.
2. Prilikom dovođenja i odvođenja djeteta roditelj ili opunomoćena osoba obvezna je javiti se odgojitelju.
3. Roditelj je obvezan u slučajevima osobne spriječenosti pismenim putem (Izjava o osobama koje će dovoditi i odvoditi dijete) ovlastiti osobe koje će dovoditi ili odvoditi dijete iz vrtića – najviše tri punoljetne osobe.
4. Roditelj treba obavijestiti odgojitelje o svakoj promjeni adrese i broja telefona te osoba koje mogu odvoditi i dovoditi dijete.
5. Roditelj daje suglasnost svojim potpisom u sljedećim situacijama:
          - fotografiranja i snimanja djece
          - vožnje organiziranim prijevozom
          - sudjelovanja u istraživanjima u cilju unaprjeđivanja odgojno- obrazovnog rada
          - dnevnog produživanja programa zbog izleta, posjeta, predstava
6. Roditelj je dužan informirati odgojitelje o zdravstvenom stanju djeteta i postupcima koji se primjenjuju.
7. Roditelj treba u vrtić dovoditi zdravo dijete, a bolesno ima pravo ostati na kućnoj njezi. Nakon zaključenog bolovanja djeteta, obvezan je donijeti liječničku ispričnicu.
8. Roditelj treba brinuti o sigurnosti djeteta tako da dijete ne donosi u vrtić neprimjerene i opasne igračke i predmete – sitne igračke i dijelove, nakit, ukosnice, metalni novac, lijekove, mobitele ...
9. Lijekovi, vitamini ili posebna prehrana za dijete ne mogu se davati u Vrtiću bez pisanih uputa koje je propisao za dijete ovlašteni liječnik ili uz potpisanu zamolbu roditelja.
10. Kod ozljede i naglog obolijevanja u vrtiću, pruža se prva pomoć te odgojitelj poziva roditelja koji treba doći po dijete.
11. Prehrana djece u vrtiću usklađena je prema standardima za planiranje prehrane i prema načelima HACCP sustava. Zbog toga u vrtić nije dozvoljeno:
          - donositi obrok od kuće (osim ako nije drugačije propisano)
          - odnositi kući vrtićki obrok.

Vrtić ne odgovara za izgubljene stvari i igračke, oštećenu odjeću i obuću kao ni za zdravstvena pomagala koja bi nehotice mogla biti uništena (npr. poderane hlače, razbijene naočale, slušni aparat ...)

ZABRANJENO JE:

 • pušenje u svim unutarnjim i vanjskim prostorima vrtića
 • donošenje torti, sladoleda i kolača
 • dolazak u vrtić u alkoholiziranom ili drugom psihofizički neprimjerenom stanju
 • psovanje, vikanje, svađanje i drugi oblici neprimjerene komunikacije
 • unošenje oružja i ostalih opasnih predmeta
 • dovođenje životinja u prostore vrtića (osim kao dio planiranih aktivnosti s djecom)
 • ulazak roditelja vozilima u vanjski prostor koji koristi vrtić
 • prolaženje prostorima označenim za osoblje vrtića
 • zadržavanje u prostorima vrtića izvan trajanja programa kojeg polazi dijete

RODITELJ IMA PRAVO:

 • tražiti i dobiti informacije i/ili stručne savjete vezane uz rast i razvoj djeteta, odgojne postupke, aktivnosti u skupini i dr.
 • sudjelovati u djetetovom životu u vrtiću
 • predlagati, sudjelovati i vrednovati uvjete boravka djeteta u vrtiću, odnosno cjelokupni odgojno-obrazovni rad

OBVEZA RODITELJA JE:

 • poštivati članke Ugovora o ostvarivanju programa odgoja i naobrazbe u Dječjem vrtiću Kutina, odredbi Sigurnosno-zaštitnog i preventivnog programa i ostalih akata koji reguliraju našu djelatnost
 • pridržavati se pravila i uputa dobivenih na prvom roditeljskom sastanku odgojne skupine o načinu ostvarivanja pojedinih oblika suradnje, organizaciji i provođenju pojedinih aktivnosti i dr.
 • podmiriti sve dospjele obveze do roka navedenog na računu ispostavljenom u mjesecu prosincu (platiti sve račune za boravak djeteta u vrtiću) sukladno odluci Upravnog vijeća od 22.01.2011. U protivnom vrtić će privremeno otkazati pružanje usluge - dijete ne može dolaziti u vrtić do podmirenja duga.

U Kutini, 06.11.2012.

R a v n a t e l j i c a :

Jasna Borovnjak

NEVEN
A. Cesarca 4a
Upravno tajništvo
tel: 631-300
Računovodstvo
tel: 631-883

MASLAČAK
A. Hebranga 1
tel: 683-692

BUBAMARA
Kneza Trpimira 8
tel: 683-712

KOŠUTA
A.B.Šimića 25
tel: 631-051

TRATINČICA
Hrvatski dom Repušnica
tel: 654-205

PČELICA
prostor OŠ Banova Jaruga
tel: 668-005

LEPTIRIĆ
prostor PŠ Međurić
tel: 668-397

POTOČNICA
Kralja Petra Krešimira IV br. 53
mob: 099 490 6284