Upisi i cijene

Pravilnik o upisima i mjerilima upisa u dječiji vrtić kutina 23. svibanj 2019.

INFORMACIJA RODITELJIMA O UPISU DJECE U VRTIĆ 2019.

PRIJAVE ZA UPIS U DJEČJI VRTIĆ KUTINA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

Kliknite ovdje za ispis zahtjeva za upis djeteta u dječji vrtić u Kutini.

Kliknite ovdje za ispis zahtjeva za upis djeteta u program predškole u Kutini.

INFORMACIJE RODITELJIMA O UPISU DJECE U VRTIĆ 

VRIJEME I MJESTO PRIJAVE UPISA

Prijave upisa će se održavati od 6. svibnja do 10. svibnja 2019. u objektu Neven, A. Cesarca 4a u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

TROŠKOVI UPISA:

30,00 kn

UVJETI UPISA

Prednost pri upisu određivat će se sukladno članku 20. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi. U skladu s tim, roditelji trebaju priložiti osnovnu dokumentaciju te ostalu dokumentaciju za utvrđivanje prednosti upisa.

Obvezna dokumentacija:

 • zahtjev za upis djeteta (popuniti obrazac)
 • preslika rodnog lista djeteta ili izvadak iz matice rođenih (bez obzira na datum izdavanja isprave)
 • preslika iskaznice imunizacije djeteta
 • preslike osobnih iskaznica roditelja

NAPOMENA:
Prijave za upis provode se za djecu koja navršavaju godinu dana (s 30.11.2019.) do godine prije polaska u školu. 
Djecu koja s 30.11.2019. nisu navršila godinu dana roditelji upisuju izvan redovitog roka upisa (svaki prvi ponedjeljak i utorak u rujnu, listopadu, studenom i veljači)

Dokumentacija za utvrđivanje prednosti upisa:

 • Elektronički zapis o radnom statusu iz HZMO ne stariji od 1 mjeseca za: majku / oca
 • Preslika dokumenta koji potvrđuje braniteljski status
 • Rješenje nadležne institucije o invaliditetu roditelja/skrbnika
 • Mišljenje tijela vještačenja ili rješenje centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta, te druge medicinske nalaze kao i mišljenja drugih ustanova i vještaka
 • Preslika rješenja o skrbništvu i razvodu ili smrti roditelja ili potvrda o rođenju ( za roditelja koji nije bio u bračnoj zajednici )
 • Preporuka centra za socijalnu skrb
 • Preslika rodnih listova sve malodobne djece iz obitelji
 • Preslika rješenja o doplatku za djecu
 • Potvrda škole/fakulteta da je roditelj učenik/redovni student
 • Preslika rješenja o udomiteljskom statusu
 • Ostala dokumentacija

 

 

KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU DJETETA U VRTIĆ

KRITERIJ BODOVI
1. DIJETE ZAPOSLENA OBA RODITELJA 10
2. DIJETE ZAPOSLENOG JEDNOG RODITELJA 5
3. DIJETE KOJE ŽIVI S JEDNIM ZAPOSLENIM RODITELJEM 10
4. DIJETE HRVATSKOG BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA +5
5. DIJETE OSOBE S INVALIDITETOM ( min. 50%) +5
6. DIJETE IZ OBITELJI S TROJE I VIŠE DJECE svako dijete ostvaruje
+1
7. DIJETE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
8. DIJETE KOJE ŽIVI U IZNIMNO TEŠKIM SOCIJALNIM I ZDRAVSTVENIM PRILIKAMA
9. DIJETE KOJE ŽIVI U UDOMITELJSKOJ OBITELJI 10
10. DIJETE RODITELJA KOJI PRIMAJU DJEČJI DOPLATAK +1
11. DIJETE U GODINI PRIJE POLASKA U ŠKOLU
12. DJECA ČIJI SU RODITELJI UČENICI ILI REDOVNI STUDENTI za svakog roditelja
5

NAPOMENA:
- svaki kriterij treba potkrijepiti odgovarajućom dokumentacijom
- prednost pri smještaju ima dijete s područja grada Kutine u skladu sa Statutom Dječjeg vrtića Kutina

MJERILA ZA NAPLAĆIVANJE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA KUTINA

PROGRAM CIJENA za jedan mjesec
Ukupno Režija Hrana
JASLICE I. (10-satni program) 633,00 371,00 262,00
JASLICE II. i III., VRTIĆ, KATOLIČKI VJERSKI ODGOJ (10-satni program) 610,00 371,00 239,00
10 SATNI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA 760,00 521,00 239,00
5-satni program 250,00 179,00 71,00
6-satni program 394,00 179,00 215,00
IGRAONICA(5-satni program) 340,00 179,00 161,00
BANOVA JARUGA, MEĐURIĆ (5 satni program) 230,00 69,00 161,00
PREDŠKOLA besplatno
IGRAONICA-REPUŠNICA - svakodnevni program (3 sata) 161,00 161,00
IGRAONICA-REPUŠNICA - 2 puta tjedno (3 sata) 80,00 80,00
ENGLESKI JEZIK - DVA PUTA TJEDNO PO 45 MINUTA 150,00 150,00

 

DODATNI ELEMENTI KOD UTVRĐIVANJA CIJENE ZA 10-SATNI PROGRAM:

 1. Za prvo dijete u vrtiću roditelj plaća 100%, za drugo 75%, a za treće i svako daljnje dijete 50% iznosa cijene vrtića.
 2. Za dijete roditelja sa socijalnom pomoći boravak u vrtiću je besplatan.
 3. U mjesecu srpnju i kolovozu, zbog godišnjih odmora roditelja, obračunava se režija, a hrana samo za dane kada dijete boravi u vrtiću.
Dodatne usluge koje Dječji vrtić Kutina naplaćuje su:
 • Upis djeteta naplaćuje se 30,00 kuna, jednokratno.
 • Opservacija djeteta s teškoćama u razvoju, naplaćuje se 10,00 kuna po satu.
 • Zbrinjavanje djeteta nakon isteka radnog vremena utvrđenog upisanim programom, naplaćuje se 30 kuna u okviru jednog sata zakašnjenja.

priprema za vrtić

Na upisu roditelji dobivaju:
           •  sve bitne informacije
           •  letak
           •  vrtićko glasilo Leptirić

Polazak djeteta u jaslice ili vrtić velika je promjena u njegovom životu. Stoga je važno da roditelj ima pozitivan stav prema vrtiću te da se zajedno s djetetom raduje trenutku prvog susreta s vrtićem.

KAKO PRIPREMITI DIJETE ZA VRTIĆ?

  hrabrite dijete i pružajte mu podršku: šetajte zajedno do vrtića; pričajte mu kako je ugodno i lijepo u vrtiću; nemojte mu prijetiti polaskom u vrtić

•  omogućite djetetu prvih 5 dana kraći boravak u vrtiću (nekoliko sati    dnevno) – to će mu pomoći u privikavanju na novu sredinu

•  ponesite mu u vrtić omiljenu igračku ili predmet (dudicu, bočicu, jastučić i sl.)

•  osamostaljujte dijete – naučite dijete jesti žlicom, piti iz šalice, obuvati se i dr.

•  jutarnji rastanak s djetetom ovisi i o roditelju – važno je da ste vi smireni i staloženi te da je rastanak s djetetom topao i kratak

•  s odgojiteljicama uspostavite odnose međusobnog povjerenja; pitajte i razgovarajte o djetetu jer postajete partneri u njezi i odgoju djeteta

NEVEN
A. Cesarca 4a
Upravno tajništvo
tel: 631-300
Računovodstvo
tel: 631-883

MASLAČAK
A. Hebranga 1
tel: 683-692

BUBAMARA
Kneza Trpimira 8
tel: 683-712

KOŠUTA
A.B.Šimića 25
tel: 631-051

TRATINČICA
Hrvatski dom Repušnica
tel: 654-205

PČELICA
prostor OŠ Banova Jaruga
tel: 668-005

LEPTIRIĆ
prostor PŠ Međurić
tel: 668-397

POTOČNICA
Kralja Petra Krešimira IV br. 53
mob: 099 490 6284