Vijesti

Bilježenje i pamćenje NTC metodom

27.1.2023.

Poseban izazov za odgojitelje, a interes za djecu, izazvao je NTC sistem učenja pjesmica i recitacija. Naime, klasično i monotono učenje teksta pjesmica i brojalica u ovom se sistemu zamjenjuje kreativnim i zabavnim te za djecu lakšim načinom pamćenja. Djeca za svaki stih daju ideje i asocijacije koje zatim simbolom bilježimo na papir. Djeca se „čitanjem“ simbola zapravo prisjećaju i povezuju ga sa tekstom i na taj lakše i brže savladavaju tekst.

Ovim načinom smo s djecom zabilježili te su oni zapamtili nekoliko pjesmica i recitacija, a posljednje dvije su „Kišica“ i „Moja domovina“. Uočavamo da je ovaj princip poticajan i nastavljamo ga primjenjivati i dalje.

 

 

        

 

Jasmina Rašo i Katarina Kučiš Buhin, odgojiteljice srednje skupine Nevena

Povratak