Obavijest za roditelje koji nisu prisustvovali plenarnom roditeljskom sastanku (28.6.2022.)

              Roditelji se trebaju javiti u vrtić (objekt Neven, Augusta Cesarca 4a) zbog dogovora za termin intervjua i preuzimanja obrasca Podaci o novom djetetu.

              U vrtić se može doći osobno ili nazvati od 29. lipnja do 8. srpnja 2022. godine od 8,00 do 12,00 sati na broj telefona (044) 631 300. Obrazac Podaci o novom djetetu, koji se donosi ispunjen na intervju, podiže se u tajništvu vrtića ili na našim mrežnim stranicama.  

 

              Obrazac Podaci o novom djetetu

 

 

Obavijest za roditelje djece polaznika programa u Repušnici i Međuriću

                 Roditelji djece trebaju doći u tajništvo vrtića, objekt Neven, Augusta Cesarca 4a, s kopijom Iskaznice imunizacije (cjepni karton)  i tamo ispuniti obrazac Podaci o novom djetetu.

 

 

Obavijest za roditelje djece polaznika programa predškole u Kutini

              Sve informacije za program predškole koji počinje listopadu u objektu Maslačak bit će objavljene na našim mrežnim stranicama u rujnu.

 

 

                                                                                      Sandra Todorov, ravnateljica

 

 

 

                     

INFORMACIJE O UPISIMA

 

 • RODITELJI ČIJA SU DJECA PRIMLJENA U SVE OBJEKTE DJEČJEG VRTIĆA KUTINA OBVEZNI SU DOĆI NA RODITELJSKI SASTANAK PREMA RASPOREDU:

            UTORAK,  28. 6. 2022.  U 16,00 SATI - DVORANA OBJEKTA MASLAČAK,  A. HEBRANGA 1

                                                                    ZA RODITELJE DJECE DO 3. GODINE ŽIVOTA

 

          UTORAK, 28. 6. 2022. U 17,30 SATI - DVORANA OBJEKTA MASLAČAK,  A. HEBRANGA 1

                     ZA RODITELJE DJECE U 4. GODINI ŽIVOTA DO POLASKA U ŠKOLU

 

MOLIMO RODTELJE DA NA RODITELJSKOM SASTANKU PRISUSTVUJE JEDAN RODITELJ BEZ DJETETA.

 

 • RODITELJI KOJI SU U POSTUPKU DOBIVANJA RJEŠENJA HZZO-a ZA OBUSTAVU PRAVA NA RODITELJSKI DOPUST OBVEZNI SU GA DONIJETI DO 31. 8. 2022. U TAJNIŠTVO VRTIĆA.

 

 • RODITELJI KOJI SU U POSTUPKU PROMJENE PREBIVALIŠTA OBVEZNI SU  DOSTAVITI DOKAZ (kopija osobne iskaznice ili potvrda od MUP-a) O PROMJENI DO 31. 8. 2022. GODINE U TAJNIŠTVO VRTIĆA.

 

 • S RODITELJIMA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU PROVEST ĆE SE INDIVIDUALNI RAZGOVOR  U PRISUSTVU DJETETA. RODITELJI SU OBVEZNI DOSTAVITI  DOKUMENTACIJU O PSIHOFIZIČKOM STANJU DJETETA (mišljenje tijela vještačenja ili rješenje centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta te druge medicinske nalaze kao i mišljenje drugih ustanova i vještaka).                                                 
 • ODLUKA O SMJEŠTAJU DJETETA DONIJET ĆE SE NA TEMELJU DOKUMENTACIJE I PROCJENE STRUČNOG TIMA VRTIĆA O PSIHOFIZIČKOM STATUSU I POTREBAMA DJETETA TE UVJETIMA KOJE VRTIĆ MOŽE PONUDITI. 

 

 • SVA DJECA KOJA ĆE KRENUTI U ŠKOLU U RUJNU 2023. GODINE SU PRIMLJENA U DJEČJI VRTIĆ.

 

 • DIJETE JE SMJEŠTENO U VRTIĆ KADA RODITELJ:
 • OBAVI INICIJALNI RAZGOVOR SA STRUČNOM SURADNICOM (NA RAZGOVOR JE OBVEZNO DONIJETI ISKAZNICU IMUNIZACIJE DJETETA I ISPUNJENI OBRAZAC PODACI O DJETETU)
 • POTPIŠE UGOVOR S DJEČJIM VRTIĆEM O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBAVEZAMA
 • DONESE POTVRDU O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM PREGLEDU DJETETA
 • DOGOVORI POSTUPKE S VRTIĆEM ZA VRIJEME PRILAGODBE DJETETA

 

 • RODITELJ NEZADOVOLJAN REZULTATOM UPISA MOŽE PODNIJETI ŽALBU UPRAVNOM VIJEĆU VRTIĆA U ROKU OD 15 DANA OD OBJAVE REZULTATA.

 

 • UPIS IZVAN REDOVITOG ROKA ZA SVE PROGRAME PROVEST ĆE SE SUKLADNO ORGANIZACIJSKIM MOGUĆNOSTIMA VRTIĆA.                                                                                                           

               POPIS PRIMLJENE DJECE U SVE OBJEKTE DJEČJEG VRTIĆA KUTINA       

       

               POPIS NESMJEŠTENE DJECE                                                                                          

                                     

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                     Sandra Todorov, ravnateljica

 

 

 

 

 

 

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U REDOVITE PROGRAME

                     PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA  ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

 

 Na sljedećem linku od 7. do 15. travnja 2022. možete prijaviti djecu na Natječaj za upis u Dječji vrtić Kutina:

 

                                                                                         https://e-upisi.hr/

      

Dječji vrtić Kutina objavljuje Natječaj za upis djece u redovite programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (jaslice i vrtić) u vremenu od 7. travnja do 15. travnja 2022. godine. Zahtjevi za upis od strane roditelja zaprimaju se preko sustava e-Građani (web aplikacija Upisi u dječji vrtić - link će biti dostupan na stranicama vrtića).

               U slučaju poteškoća s predajom zahtjeva preko platforme e-Građani, roditelji/skrbnici mogu nazvati vrtić od 8,00 do 14,00 sati na broj 091/6413013 radi konzultacija.

 

               Ako roditelji/skrbnici nemaju pristup internetu, mogu doći osobno u Dječji vrtić Kutina, A. Cesarca 4a svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu telefonom na broj 091/6413013.  Roditelj dolazi u vrtić u dogovorenom terminu radi sprječavanja okupljanja većeg broja ljudi ispred vrtića, a u skladu s epidemiološkim mjerama.

 

           VAŽNO! Za elektroničku predaju zahtjeva neophodna je važeća vjerodajnica u sustavu e-Građani sigurnosne razine 2, stoga obavještavamo sve roditelje/skrbnike koji još nisu prijavljeni na portal e-Građani da to učine u što kraćem roku. Dovoljno je da jedan roditelj ima važeću vjerodajnicu u sustavu e-Građani.

 

Prije prijave na Natječaj za upis djeteta u dječji vrtić molimo roditelje/skrbnike da obavezno pročitaju:

        KORISNIČKE UPUTE ZA RODITELJE

                                                                                                                                                                                                                                                   

TROŠKOVI UPISA

30,00 kn – naplaćuju se nakon potpisivanja Ugovora na prvom ispostavljenom računu

 

 

UVJETI UPISA

Prednost pri upisu određivat će se sukladno članku 20. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi. U skladu s tim, roditelji trebaju priložiti osnovnu dokumentaciju te ostalu dokumentaciju za utvrđivanje prednosti upisa o kojoj će biti naknadno informmirani

 

 

 

 

                       NATJEČAJ ZA UPIS DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U PROGRAM PREDŠKOLE

 

 

       Program predškole provodi se u Kutini u objektu Maslačak, Andrije Hebranga 1, od listopada 2022. do svibnja 2023. godine.

       Susreti se održavaju tri puta tjedno u vremenu od 16,00 do 19,00 sati. Program predškole je besplatan. Prijava za upis provodi se za djecu u godini pred polazak u školu koja su rođena do 31. 3. 2017. godine, a za djecu romske nacionalne manjine i djecu s teškoćama u razvoju dvije godine pred polazak u školu.

Natječajna dokumentacija za upis u program predškole zaprima se od 7. travnja do 15. travnja 2022. godine putem:

e-maila: vrtickutinaupisi@gmail.com

poštom na adresu: Dječji vrtić Kutina, s naznakom za upis, Augusta Cesarca 4a, 44320 Kutina

Zahtjevi za upis mogu se preuzeti na mrežnoj stranici vrtića ili na punktu ispred glavnog ulaza objekta Neven, A. Cesarca 4a, 7. travnja do 15. travnja 2022. godine. godine u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.

 

INFORMACIJA ZA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE

Informacije roditeljima za upis djece program predškole

 

ZAHTJEV ZA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE

Zahtjev za upis djeteta u program predškole

 

                                                                                                                                                                                      Sandra Todorov, ravnateljica

 

 

 

MJERILA ZA NAPLAĆIVANJE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA KUTINA

PROGRAM CIJENA za jedan mjesec
Ukupno Režija Hrana
JASLICE I. (10-satni program) 262,00 0,00 262,00
JASLICE II. i III., VRTIĆ, KATOLIČKI VJERSKI ODGOJ (10-satni program) 239,00 0,00 239,00
10 SATNI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA 239,00 0,00 239,00
5-satni program 71,00 0,00 71,00
6-satni program 215,00 0,00 215,00
IGRAONICA(5-satni program) 161,00 0,00 161,00
MEĐURIĆ (5 satni program) 161,00 0,00 161,00
PREDŠKOLA besplatno
IGRAONICA-REPUŠNICA - svakodnevni program (3 sata) 0,00 0,00  
IGRAONICA-REPUŠNICA - 2 puta tjedno (3 sata) 0,00 0,00  
ENGLESKI JEZIK - DVA PUTA TJEDNO PO 45 MINUTA 150,00 150,00  

 

DODATNI ELEMENTI KOD UTVRĐIVANJA CIJENE ZA 10-SATNI PROGRAM:

 1. Za prvo dijete u vrtiću roditelj plaća 100%, za drugo 75%, a za treće i svako daljnje dijete 50% iznosa cijene vrtića.
 2. Za dijete roditelja sa socijalnom pomoći boravak u vrtiću je besplatan.
 3. U mjesecu srpnju i kolovozu, zbog godišnjih odmora roditelja, obračunava se režija, a hrana samo za dane kada dijete boravi u vrtiću.

 

Dodatne usluge koje Dječji vrtić Kutina naplaćuje su:
 • Upis djeteta naplaćuje se 30,00 kuna, jednokratno.
 • Opservacija djeteta s teškoćama u razvoju, naplaćuje se 10,00 kuna po satu.
 • Zbrinjavanje djeteta nakon isteka radnog vremena utvrđenog upisanim programom, naplaćuje se 30 kuna u okviru jednog sata zakašnjenja. 

PRIPREMA ZA VRTIĆ

 

Polazak djeteta u jaslice ili vrtić velika je promjena u njegovom životu. Stoga je važno da roditelj ima pozitivan stav prema vrtiću te da se zajedno s djetetom raduje trenutku prvog susreta s vrtićem.

 

 

KAKO PRIPREMITI DIJETE ZA VRTIĆ?

 

  hrabrite dijete i pružajte mu podršku: šetajte zajedno do vrtića; pričajte mu kako je ugodno i lijepo u vrtiću; nemojte mu prijetiti polaskom u vrtić

•  omogućite djetetu prvih 5 dana kraći boravak u vrtiću (nekoliko sati    dnevno) – to će mu pomoći u privikavanju na novu sredinu

•  ponesite mu u vrtić omiljenu igračku ili predmet (dudicu, bočicu, jastučić i sl.)

•  osamostaljujte dijete – naučite dijete jesti žlicom, piti iz šalice, obuvati se i dr.

•  jutarnji rastanak s djetetom ovisi i o roditelju – važno je da ste vi smireni i staloženi te da je rastanak s djetetom topao i kratak

•  s odgojiteljicama uspostavite odnose međusobnog povjerenja; pitajte i razgovarajte o djetetu jer postajete partneri u njezi i odgoju djeteta