DJEČJI VRTIĆ KUTINA                                

Kutina, 24. rujan. 2021. godine

 

 

UPISI IZVAN REDOVITOG ROKA

 

 

Prijave za upis zaprimaju se 4. i 5. listopada  2021.  putem:

 • e-maila: vrtickutinaupisi@gmail.com ili
 • poštom na adresu Dječji vrtić Kutina, s naznakom za upis, Augusta Cesarca 4a, 44320 Kutina

 

 Prijave se zaprimaju za:

-     redovite programe u Kutini

-     programe u Banovoj Jaruzi, Međuriću i Repušnici

-     program predškole

 

    Zahtjevi za upis mogu se preuzeti na mrežnoj stranici vrtića ili na punktu ispred glavnog ulaza u objektu Neven, A. Cesarca 4a, u ponedjeljak  4. i utorak 5. listopada 2021. godine.

           

     Predajom Zahtjeva za upis dijete nije upisano u Dječji vrtić Kutina - upisano je s danom potpisivanja Ugovora o ostvarivanju programa odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Kutina. Prijem djeteta ovisi o upražnjenim mjestima.

   

     Za informaciju o prijemu djeteta roditelji trebaju nazvati stručnu suradnicu (tel. 044/631-300) u ponedjeljak 25. listopada 2021.

 

     

 

                                                                                                                                                                        

Ravnateljica

 

Sandra Todorov

 

 

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U PROGRAME U MEĐURIĆU I REPUŠNICI

 

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U VRTIĆ U REDOVNE PROGRAME U KUTINI I BANOVOJ JARUZI

 

 

 

 

 

 

ZA RODITELJE KOJI PRIJAVLJUJU DJECU U PROGRAM PREDŠKOLE 

 

 1. PRIJAVA ZA UPIS ZAPRIMAJU SE 6. I 7. RUJNA 2021. PUTEM E-MAILA: vrtickutinaupisi@gmail.com ILI POŠTOM NA ADRESU:  DJEČJI VRTIĆ KUTINA, S NAZNAKOM ZA UPIS, AUGUSTA CESARCA 4A, 44320 KUTINA
 2.  PRIJAVA ZA UPIS PROVODI SE ZA DJECU U GODINI PRED POLAZAK U ŠKOLU KOJA SU ROĐENA DO 31. 3. 2016. GODINE
 3.  PROGRAM PREDŠKOLE PROVODI SE U KUTINI U OBJEKTU MASLAČAK ANDRIJE HEBRANGA 1, OD LISTOPADA 2021.  DO SVIBNJA 2022. GODINE. SUSRETI SE ODRŽAVAJU TRI PUTA TJEDNO U VREMENU OD 16,00 DO 19,00 SATI. PROGRAM PREDŠKOLE JE BESPLATAN.

    4. PRIJAVA ZA UPIS MORA SADRŽAVATI:

 1. ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U PROGRAM PREDŠKOLE
 2. PRESLIKA RODNOG LISTA DJETETA ILI IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH
 3. PRESLIKA ISKAZNICE IMUNIZACIJE DJETETA
 4. RJEŠENJE O ODGODI UPISA U 1. RAZRED
 5. NALAZ I MIŠLJENJE ZAVODA ZA VJEŠTAČENJA O POSTOJANJU TEŠKOĆE U RAZVOJU DJETETA TE DRUGE   MEDICINSKE NALAZE KAO I MIŠLJENJA DRUGIH USTANOVA I VJEŠTAKA

5.  ZAHTJEVI ZA UPIS MOGU SE PREUZETI NA MREŽNOJ STRANICI VRTIĆA ILI NA PUNKTU ISPRED GLAVNOG ULAZA  OBJEKTA NEVEN, A. CESARCA 4A, 6. I 7. RUJNA 2021. GODINE U VREMENU OD 8,00 DO 16,00 SATI.

6. DALJNJE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI RADA BIT ĆE OBJAVLJENE NA MREŽNIM STRANICAMA VRTIĆA U RUJNU.                                      

 

                                                                                       STRUČNI TIM

 

 

INFORMACIJE O PRIJEDLOGU ZA UPISE U DJEČJI VRTIĆ KUTINA

 

 

  • RODITELJI ČIJA SE DJECA NALAZE NA PRIJEDLOGU POPISA PRIMLJENE DJECE ZA OBJEKTE U KUTINI, BANOVOJ JARUZI, MEĐURIĆU I REPUŠNICI I KREĆU U VRTIĆ U RUJNU TREBAJU SE JAVITI U VRTIĆ ZBOG DOGOVORA ZA INTERVJU. NAZVATI MOGU OD 24. DO 30. LIPNJA 2021. GODINE OD 8,00 DO 12,00 SATI NA BROJ TELEFONA 091-6413013.
  • RODITELJI DJECE KOJA KREĆU U VRTIĆ U LISTOPADU I KASNIJE TREBAJU SE JAVITI ZA INTERVJU DVA TJEDNA PRIJE PLANIRANOG POLASKA
  • OBRAZAC ZA INTERVJU – PODACI O NOVOM DJETETU RODITELJI MOGU PODIĆI NA PUNKTU ISPRED VRTIĆA NEVEN, A. CESARCA 4A, KUTINA, OD 24. DO 30. 6. 2021. GODINE OD 8,00 DO 16,00 SATI ILI NA SLJEDEĆOJ POVEZNICI PODACI O DJETETU
  • RODITELJI KOJI SU U POSTUPKU DOBIVANJA RJEŠENJA HZZO ZA OBUSTAVU PRAVA NA RODITELJSKI DOPUST OBVEZNI SU GA DONIJETI DO 31.8.2021.
  • S RODITELJIMA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU PROVEST ĆE SE INDIVIDUALNI RAZGOVOR  U PRISUSTVU DJETETA. RODITELJI SU OBVEZNI DOSTAVITI  DOKUMENTACIJU O PSIHOFIZIČKOM STANJU DJETETA (mišljenje tijela vještačenja ili rješenje centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta te druge medicinske nalaze kao i mišljenje drugih ustanova i vještaka).  ODLUKA O SMJEŠTAJU DJETETA DONIJET ĆE SE NA TEMELJU DOKUMENTACIJE I PROCJENE STRUČNOG TIMA VRTIĆA O PSIHOFIZIČKOM STATUSU I POTREBAMA DJETETA TE UVJETIMA KOJE VRTIĆ MOŽE PONUDITI. 
  • SVA DJECA KOJA ĆE KRENUTI U ŠKOLU U RUJNU 2022. GODINE SU PRIMLJENA U DJEČJI VRTIĆ.
  • SVE MOLBE ZA PROMJENU PROGRAMA, OBJEKTA ILI ODGOJNE SKUPINE SU POZITIVNO RIJEŠENE.
  •  ZA 10-SATNI PROGRAM KATOLIČKOG VJERSKOG ODGOJA I ZA 10-SATNI  PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA NIJE SE PRIJAVIO DOVOLJAN BROJ DJECE TE SE NEĆE REALIZIRATI.

   

  • DIJETE JE PRIMLJENO U VRTIĆ KADA RODITELJ:

  -       OBAVI INCIJALNI RAZGOVOR SA STRUČNOM SURADNICOM (NA RAZGOVOR JE OBVEZNO DONIJETI ISKAZNICU IMUNIZACIJE     DJETETA I ISPUNJENI OBRAZAC PODACI O DJETETU)

  -        POTPIŠE UGOVOR S DJEČJIM VRTIĆEM O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBAVEZAMA

  -        DONESE POTVRDU O OBAVLJENOM SISTEMATSKO PREGLEDU DJETETA

  -        DOGOVORI POSTUPKE S VRTIĆEM ZA VRIJEME PRILAGODBE DJETETA

   

  • RODITELJ NEZADOVOLJAN REZULTATOM UPISA MOŽE PODNIJETI ŽALBU UPRAVNOM VIJEĆU VRTIĆA U ROKU OD 15 DANA OD OBJAVE REZULTATA.

PRIJEDLOG POPISA PRIMLJENE DJECE U KUTINI

 

PRIJEDLOG POPISA  PRIMLJENE DJECE U OBJEKTE U BANOVOJ JARUZI, MEĐURIĆU I REPUŠNICI

 

PRIJEDLOG LISTE ČEKANJA

 

OBRAZAC ZA INTERVJU - PODACI O DJETETU

 

                                                                                                                                                             Sandra Todorov, ravnateljica

 

 

 

OBAVIJEST O PRIJAVAMA ZA UPIS DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U REDOVITE PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.


 

Na sljedećem linku možete prijaviti djecu za Upis u Dječji vrtić Kutina:

  

https://vrtici.e-upisi.hr/

       

Dječji vrtić Kutina provodi prijave za upis djece u redovite programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (jaslice i vrtić) u vremenu od 

25. 05. do 03. 06. 2021. godine. Zahtjevi za upis od strane roditelja zaprimaju se preko sustava e-Građani (web aplikacija Upisi u dječji vrtić - link će biti dostupan na stranicama vrtića i Grada Kutine).

               U slučaju poteškoća s predajom zahtjeva preko platforme e-Građani, roditelji/skrbnici mogu nazvati vrtić od 8,00 do 14,00 sati na broj 091/6413013 radi konzultacija.

               Ako roditelji/skrbnici nemaju pristup internetu, mogu doći osobno u Dječji vrtić Kutina, A. Cesarca 4a svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu telefonom na broj 091/6413013.  Roditelj dolazi u vrtić u dogovorenom terminu radi sprječavanja okupljanja većeg broja ljudi ispred vrtića, a u skladu s epidemiološkim mjerama.

 

          VAŽNO! Za elektroničku predaju zahtjeva neophodna je važeća vjerodajnica u sustavu e-Građani sigurnosne razine 2, stoga obavještavamo sve roditelje/skrbnike koji još nisu prijavljeni na portal e-Građani da to učine u što kraćem roku. Dovoljno je da jedan roditelj ima važeću vjerodajnicu u sustavu e-Građani.

 

Prije podnošenja zahtjeva za upis djeteta u dječji vrtić molimo roditelje/ skrbnike da obavezno pročitaju:

eVrtici_korisničke upute_za_roditelje_v3.1

                                                                                                          

                                                                                                                                                                    Sandra Todorov, ravnateljica

 

TROŠKOVI UPISA
30,00 kn – naplaćuju se nakon potpisivanja Ugovora na prvom ispostavljenom računu

UVJETI UPISA
Prednost pri upisu određivat će se sukladno članku 20. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi. U skladu s tim, roditelji trebaju priložiti osnovnu dokumentaciju te ostalu dokumentaciju za utvrđivanje prednosti upisa o kojoj će biti naknadno informirani.

 

 

PRIJAVE ZA UPIS U VRTIĆ U PROGRAM PREDŠKOLE

       Program predškole provodi se u Kutini u objektu Maslačak, Andrije Hebranga 1, od listopada 2021.do svibnja 2022. godine.

Susreti se održavaju tri puta tjedno u vremenu od 16,00 do 19,00 sati. Program predškole je besplatan. Prijava za upis provodi se

za djecu u godini pred polazak u školu koja su rođena do 31. 3. 2016. godine.

 

Prijava za upis u program predškole zaprima se od 25. 5. 2021. do 3. 6. 2021. putem:

 • e-maila: vrtickutinaupisi@gmail.com
 • poštom na adresu: Dječji vrtić Kutina, s naznakom za upis, Augusta Cesarca 4a, 44320 Kutina

Zahtjevi za upis mogu se preuzeti na mrežnoj stranici vrtića ili na punktu ispred glavnog ulaza objekta Neven, A. Cesarca 4a, od 25. 5. 2021. do 2. 6. 2021. godine u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.

 

INFORMACIJA ZA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE

Informacije roditeljima za upis djece program predškole 


ZAHTJEV ZA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE
Zahtjev za upis djeteta u program predškole

OBVEZNA DOKUMENTACIJA

DOKUMENTACIJA ZA UTVRĐIVANJE PREDNOSTI UPISA

MJERILA ZA NAPLAĆIVANJE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA KUTINA

PROGRAM CIJENA za jedan mjesec
Ukupno Režija Hrana
JASLICE I. (10-satni program) 262,00 0,00 262,00
JASLICE II. i III., VRTIĆ, KATOLIČKI VJERSKI ODGOJ (10-satni program) 239,00 0,00 239,00
10 SATNI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA 239,00 0,00 239,00
5-satni program 71,00 0,00 71,00
6-satni program 215,00 0,00 215,00
IGRAONICA(5-satni program) 161,00 0,00 161,00
MEĐURIĆ (5 satni program) 161,00 0,00 161,00
PREDŠKOLA besplatno
IGRAONICA-REPUŠNICA - svakodnevni program (3 sata) 0,00 0,00  
IGRAONICA-REPUŠNICA - 2 puta tjedno (3 sata) 0,00 0,00  
ENGLESKI JEZIK - DVA PUTA TJEDNO PO 45 MINUTA 150,00 150,00  

 

DODATNI ELEMENTI KOD UTVRĐIVANJA CIJENE ZA 10-SATNI PROGRAM:

 1. Za prvo dijete u vrtiću roditelj plaća 100%, za drugo 75%, a za treće i svako daljnje dijete 50% iznosa cijene vrtića.
 2. Za dijete roditelja sa socijalnom pomoći boravak u vrtiću je besplatan.
 3. U mjesecu srpnju i kolovozu, zbog godišnjih odmora roditelja, obračunava se režija, a hrana samo za dane kada dijete boravi u vrtiću.

 

Dodatne usluge koje Dječji vrtić Kutina naplaćuje su:
 • Upis djeteta naplaćuje se 30,00 kuna, jednokratno.
 • Opservacija djeteta s teškoćama u razvoju, naplaćuje se 10,00 kuna po satu.
 • Zbrinjavanje djeteta nakon isteka radnog vremena utvrđenog upisanim programom, naplaćuje se 30 kuna u okviru jednog sata zakašnjenja. 

PRIPREMA ZA VRTIĆ

 

Polazak djeteta u jaslice ili vrtić velika je promjena u njegovom životu. Stoga je važno da roditelj ima pozitivan stav prema vrtiću te da se zajedno s djetetom raduje trenutku prvog susreta s vrtićem.

 

 

KAKO PRIPREMITI DIJETE ZA VRTIĆ?

 

  hrabrite dijete i pružajte mu podršku: šetajte zajedno do vrtića; pričajte mu kako je ugodno i lijepo u vrtiću; nemojte mu prijetiti polaskom u vrtić

•  omogućite djetetu prvih 5 dana kraći boravak u vrtiću (nekoliko sati    dnevno) – to će mu pomoći u privikavanju na novu sredinu

•  ponesite mu u vrtić omiljenu igračku ili predmet (dudicu, bočicu, jastučić i sl.)

•  osamostaljujte dijete – naučite dijete jesti žlicom, piti iz šalice, obuvati se i dr.

•  jutarnji rastanak s djetetom ovisi i o roditelju – važno je da ste vi smireni i staloženi te da je rastanak s djetetom topao i kratak

•  s odgojiteljicama uspostavite odnose međusobnog povjerenja; pitajte i razgovarajte o djetetu jer postajete partneri u njezi i odgoju djeteta