INFORMACIJE O UPISU

 

 

 • RODITELJI ČIJA SU DJECA PRIMLJENA U SVE OBJEKTE DJEČJEG VRTIĆA KUTINA OBVEZNI SU DOĆI NA RODITELJSKI SASTANAK PREMA RASPOREDU:

            UTORAK,  27. 6. 2023.  U 16,00 SATI - DVORANA OBJEKTA MASLAČAK,  A. HEBRANGA 1

                                                                                   ZA RODITELJE DJECE DO 3. GODINE ŽIVOTA

 

            UTORAK, 27. 6. 2023. U 17,30 SATI - DVORANA OBJEKTA MASLAČAK, A. HEBRANGA 1

                                              ZA RODITELJE DJECE U 4. GODINI ŽIVOTA DO POLASKA U ŠKOLU

 

 

 • RODITELJI KOJI SU U POSTUPKU DOBIVANJA RJEŠENJA HZZO-a ZA OBUSTAVU PRAVA NA RODITELJSKI DOPUST OBVEZNI SU GA DONIJETI DO 31. 8. 2023. U TAJNIŠTVO VRTIĆA.

 

 • S RODITELJIMA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU PROVEST ĆE SE INDIVIDUALNI RAZGOVOR  U PRISUSTVU DJETETA. RODITELJI SU OBVEZNI DOSTAVITI  DOKUMENTACIJU O PSIHOFIZIČKOM STANJU DJETETA (mišljenje tijela vještačenja ili rješenje centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta te druge medicinske nalaze kao i mišljenje drugih ustanova i vještaka). ODLUKA O SMJEŠTAJU DJETETA DONIJET ĆE SE NA TEMELJU DOKUMENTACIJE I PROCJENE STRUČNOG TIMA VRTIĆA O PSIHOFIZIČKOM STATUSU I POTREBAMA DJETETA TE UVJETIMA KOJE VRTIĆ MOŽE PONUDITI. 

 

 • U DJEČJI VRTIĆ KUTINA PRIMLJENA SU SVA DJECA S PODRUČJA GRADA KUTINE U DOBI OD NAVRŠENE 4 GODINE DO POLASKA U ŠKOLU.

 • DIJETE JE SMJEŠTENO U VRTIĆ KADA RODITELJ:
 1. OBAVI INCIJALNI RAZGOVOR SA STRUČNOM SURADNICOM (NA RAZGOVOR JE OBVEZNO DONIJETI ISKAZNICU IMUNIZACIJE DJETETA I ISPUNJENI OBRAZAC PODACI O DJETETU - u prilogu)
 2. POTPIŠE UGOVOR S DJEČJIM VRTIĆEM O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBAVEZAMA
 3. DONESE POTVRDU O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM PREGLEDU DJETETA
 4. DOGOVORI POSTUPKE S VRTIĆEM ZA VRIJEME PRILAGODBE DJETETA
 • RODITELJ NEZADOVOLJAN REZULTATOM UPISA MOŽE PODNIJETI ŽALBU UPRAVNOM VIJEĆU VRTIĆA U ROKU OD 15 DANA OD OBJAVE REZULTATA.

 

 • UPIS IZVAN REDOVITOG ROKA ZA SVE PROGRAME PROVEST ĆE SE SUKLADNO ORGANIZACIJSKIM MOGUĆNOSTIMA VRTIĆA.                                                                                                           

 

                                     PRIJEDLOG POPISA PRIMLJENE DJECE

          

                                     PRIJEDLOG POPISA NESMJEŠTENE DJECE

 

                                     OBRAZAC - PODACI O DJETETU

 

                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                  Upisna komisija

 

 

 

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA UPIS DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U

REDOVITE PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

 

Na sljedećem linku od 6. do 14. travnja 2023. godine možete prijaviti djecu na Natječaj za upis u Dječji vrtić Kutina:

 

                                                                                   https://vrtici.e-upisi.hr/

 

       Dječji vrtić Kutina objavljuje Natječaj za upis djece u redovite programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (jaslice i vrtić) u vremenu od             6. travnja do 14. travnja 2023. godine. Zahtjevi za upis od strane roditelja zaprimaju se preko sustava e-Građani (web aplikacija Upisi u dječji vrtić - link će biti dostupan na stranicama vrtića i Grada Kutine) koji se otvara u četvrtak, 6. travnja od 12,00 sati. 

 

               U slučaju poteškoća s predajom zahtjeva preko platforme e-Građani, roditelji/skrbnici mogu nazvati vrtić od 8,00 do 14,00 sati na broj 091/6413013 radi konzultacija.

 

               Ako roditelji/skrbnici nemaju pristup internetu, trebaju doći osobno u Dječji vrtić Kutina, A. Cesarca 4a svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu telefonom na broj 091/6413013.  Roditelj dolazi u vrtić u dogovorenom terminu bez djeteta.

 

           VAŽNO! Za elektroničku predaju zahtjeva neophodna je važeća vjerodajnica u sustavu e-Građani sigurnosne razine 2, stoga obavještavamo sve roditelje/skrbnike koji još nisu prijavljeni na portal e-Građani da to učine u što kraćem roku. Dovoljno je da jedan roditelj ima važeću vjerodajnicu u sustavu e-Građani.

 

Prije podnošenja zahtjeva za upis djeteta u dječji vrtić molimo roditelje/skrbnike da obavezno pročitaju:

KORISNIČKE UPUTE ZA RODITELJE                                                                                                                                                                                                                                                                                       

TROŠKOVI UPISA

3,98 eura – naplaćuju se nakon potpisivanja Ugovora na prvom ispostavljenom računu

 

UVJETI UPISA

Na Natječaj za upis roditelji prijavljuju djecu koja do 1. 4. 2024. godine navršavaju jednu godinu.

Prednost pri upisu određivat će se sukladno članku 20. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi. U skladu s tim, roditelji trebaju priložiti osnovnu dokumentaciju te ostalu dokumentaciju za utvrđivanje prednosti upisa o kojoj će biti naknadno informirani.

 

REZULTATI NATJEČAJA

Rezultati natječaja bit će objavljeni 1. lipnja 2023. poslije 12,00 sati na oglasnoj ploči u objektu Neven i mrežnoj stranici Vrtića.

 

                                                                                                                                  Sandra Todorov, ravnateljica   

 

 

PRIJAVE ZA UPIS U VRTIĆ U PROGRAM PREDŠKOLE

 

 

       Program predškole provodi se u Kutini u objektu Maslačak, Andrije Hebranga 1, od listopada 2023. do svibnja 2024. godine.

       Susreti se održavaju tri puta tjedno u vremenu od 16,00 do 19,00 sati. Program predškole je besplatan. Prijava za upis provodi se za djecu u godini pred polazak u školu koja su rođena do 31. 3. 2018. godine, a za djecu romske nacionalne manjine i djecu s teškoćama u razvoju dvije godine pred polazak u školu.

Prijava za upis u program predškole zaprima se od 6. travnja do 14. travnja 2023. godine putem:

e-maila: vrtickutinaupisi@gmail.com

poštom na adresu: Dječji vrtić Kutina, s naznakom za upis, Augusta Cesarca 4a, 44320 Kutina

Zahtjevi za upis mogu se preuzeti na mrežnoj stranici vrtića ili na punktu ispred glavnog ulaza objekta Neven, A. Cesarca 4a, 6. travnja do 14. travnja 2023. godine. godine u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.

 

                                                                                                                                                               

INFORMACIJA ZA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE

 

 

ZAHTJEV ZA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE

 

 

                                                                                                                                                   Sandra Todorov, ravnateljica

 

 

 

MJERILA ZA NAPLAĆIVANJE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA KUTINA OD 1. SIJEČNJA 2023. U EURIMA

PROGRAM CIJENA (od 1. siječnja) za jedan mjesec
Ukupno €  Režija € Hrana €
10-SATNI PROGRAM 87,00 55,00 32,00
10-SATNI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZKA 101,00 69,00 32,00
5-SATNI PROGRAM 36,50 27,00 9,50
6-SATNI PROGRAM 62,00 33,00 29,00
5-SATNI PROGRAM MEĐURIĆ 49,00 28,00 21,00
4-SATNI PROGRAM (STATUS RODITELJ NJEGOVATELJ) 51,00 22,00 29,00
PREDŠKOLA besplatno
IGRAONICA-REPUŠNICA - svakodnevni program (3 sata) 16,48 16,48  
IGRAONICA-REPUŠNICA - 2 puta tjedno (3 sata) 6,00 6,00  
ENGLESKI JEZIK - DVA PUTA TJEDNO PO 45 MINUTA 20,00 20,00  

 

DODATNI ELEMENTI KOD UTVRĐIVANJA CIJENE ZA 10-SATNI PROGRAM:

 1. Za prvo dijete u vrtiću roditelj plaća 100%, za drugo 75%, a za treće i svako daljnje dijete 50% iznosa cijene vrtića.
 2. Za dijete roditelja sa socijalnom pomoći boravak u vrtiću je besplatan.
 3. U mjesecu srpnju i kolovozu te za vrjeme božićnih blagdana (od 27. prosinca do 5 siječnja), obračunava se režija, a hrana samo za dane kada dijete boravi u vrtiću.

 

Dodatne usluge koje Dječji vrtić Kutina naplaćuje su:
 • Upis djeteta naplaćuje se 3,98 eura, jednokratno.
 • Opservacija djeteta s teškoćama u razvoju, naplaćuje se 1,33 eura po satu.
 • Zbrinjavanje djeteta nakon isteka radnog vremena utvrđenog upisanim programom, naplaćuje se 3,98 eura u okviru jednog sata zakašnjenja. 

PRIPREMA ZA VRTIĆ

 

Polazak djeteta u jaslice ili vrtić velika je promjena u njegovom životu. Stoga je važno da roditelj ima pozitivan stav prema vrtiću te da se zajedno s djetetom raduje trenutku prvog susreta s vrtićem.

 

 

KAKO PRIPREMITI DIJETE ZA VRTIĆ?

 

  hrabrite dijete i pružajte mu podršku: šetajte zajedno do vrtića; pričajte mu kako je ugodno i lijepo u vrtiću; nemojte mu prijetiti polaskom u vrtić

•  omogućite djetetu prvih 5 dana kraći boravak u vrtiću (nekoliko sati    dnevno) – to će mu pomoći u privikavanju na novu sredinu

•  ponesite mu u vrtić omiljenu igračku ili predmet (dudicu, bočicu, jastučić i sl.)

•  osamostaljujte dijete – naučite dijete jesti žlicom, piti iz šalice, obuvati se i dr.

•  jutarnji rastanak s djetetom ovisi i o roditelju – važno je da ste vi smireni i staloženi te da je rastanak s djetetom topao i kratak

•  s odgojiteljicama uspostavite odnose međusobnog povjerenja; pitajte i razgovarajte o djetetu jer postajete partneri u njezi i odgoju djeteta