INFORMACIJE RODITELJIMA O UPISU DJECE U VRTIĆ

VRIJEME I MJESTO PRIJAVE UPISA


TROŠKOVI UPISA
30,00 kn – naplaćuju se nakon potpisivanja Ugovora na prvom ispostavljenom računu

UVJETI UPISA
Prednost pri upisu određivat će se sukladno članku 20. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi. U skladu s tim, roditelji trebaju priložiti osnovnu dokumentaciju te ostalu dokumentaciju za utvrđivanje prednosti upisa.

 

 

INFORMACIJE O UPISU
Informacije roditeljima za upis djece program predškole
Informacije roditeljima za upis djece programe u Banovoj Jaruzi, Međuriću i Repušnici
Informacije roditeljima za upis djece u redovne programe u Kutini

ZAHTJEV ZA UPIS
Zahtjev za upis djeteta u program predškole
Zahtjev za upis djeteta u programe u Banovoj Jaruzi, Međuriću i Repušnici
Zahtjev za upis djeteta u redovne programe u Kutini

OBVEZNA DOKUMENTACIJA

 • zahtjev za upis djeteta (popuniti obrazac)
 • preslika rodnog lista djeteta ili izvadak iz matice rođenih (bez obzira na datum izdavanja isprave)
 • preslika iskaznice imunizacije djeteta
 • preslike osobnih iskaznica roditelja
 •  

  NAPOMENA:
  Prijave za upis provode se za djecu koja navršavaju godinu dana 

  (s 30. 11. 2020.) do godine prije polaska u školu.
  Djecu koja s 30. 11. 2020. godine nisu navršila godinu dana roditelji upisuju izvan redovitog roka upisa (svaki prvi ponedjeljak i utorak u rujnu, listopadu, studenom i veljači).

  DOKUMENTACIJA ZA UTVRĐIVANJE PREDNOSTI UPISA

  • Elektronički zapis o radnom statusu iz HZMO ne stariji od 1 mjeseca za: majku / oca
  • Preslika dokumenta koji potvrđuje braniteljski status
  • Nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenja o postojanju teškoće u razvoju djeteta i rješenje HZZO-a o pravu na korištenje dopusta zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju te druge medicinske nalaze kao i mišljenja drugih ustanova i vještaka
  • Preslika rješenja o skrbništvu i razvodu ili smrti roditelja ili potvrda o rođenju ( za roditelja koji nije bio u bračnoj zajednici )
  • Preporuka centra za socijalnu skrb
  • Preslika rodnih listova sve malodobne djece iz obitelji (za obitelji s troje ili više djece)
  • Preslika rješenja o doplatku za djecu
  • Potvrda škole/fakulteta da je roditelj učenik/redovni student
  • Preslika rješenja o udomiteljskom statusu
  • Ostala dokumentacija

  MJERILA ZA NAPLAĆIVANJE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA KUTINA

  PROGRAM CIJENA za jedan mjesec
  Ukupno Režija Hrana
  JASLICE I. (10-satni program) 633,00 371,00 262,00
  JASLICE II. i III., VRTIĆ, KATOLIČKI VJERSKI ODGOJ (10-satni program) 610,00 371,00 239,00
  10 SATNI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA 760,00 521,00 239,00
  5-satni program 250,00 179,00 71,00
  6-satni program 394,00 179,00 215,00
  IGRAONICA(5-satni program) 340,00 179,00 161,00
  BANOVA JARUGA, MEĐURIĆ (5 satni program) 230,00 69,00 161,00
  PREDŠKOLA besplatno
  IGRAONICA-REPUŠNICA - svakodnevni program (3 sata) 161,00 161,00  
  IGRAONICA-REPUŠNICA - 2 puta tjedno (3 sata) 80,00 80,00  
  ENGLESKI JEZIK - DVA PUTA TJEDNO PO 45 MINUTA 150,00 150,00  

   

  DODATNI ELEMENTI KOD UTVRĐIVANJA CIJENE ZA 10-SATNI PROGRAM:

  1. Za prvo dijete u vrtiću roditelj plaća 100%, za drugo 75%, a za treće i svako daljnje dijete 50% iznosa cijene vrtića.
  2. Za dijete roditelja sa socijalnom pomoći boravak u vrtiću je besplatan.
  3. U mjesecu srpnju i kolovozu, zbog godišnjih odmora roditelja, obračunava se režija, a hrana samo za dane kada dijete boravi u vrtiću.

   

  Dodatne usluge koje Dječji vrtić Kutina naplaćuje su:
  • Upis djeteta naplaćuje se 30,00 kuna, jednokratno.
  • Opservacija djeteta s teškoćama u razvoju, naplaćuje se 10,00 kuna po satu.
  • Zbrinjavanje djeteta nakon isteka radnog vremena utvrđenog upisanim programom, naplaćuje se 30 kuna u okviru jednog sata zakašnjenja. 

  PRIPREMA ZA VRTIĆ

   

  Polazak djeteta u jaslice ili vrtić velika je promjena u njegovom životu. Stoga je važno da roditelj ima pozitivan stav prema vrtiću te da se zajedno s djetetom raduje trenutku prvog susreta s vrtićem.

   

   

  KAKO PRIPREMITI DIJETE ZA VRTIĆ?

   

    hrabrite dijete i pružajte mu podršku: šetajte zajedno do vrtića; pričajte mu kako je ugodno i lijepo u vrtiću; nemojte mu prijetiti polaskom u vrtić

  •  omogućite djetetu prvih 5 dana kraći boravak u vrtiću (nekoliko sati    dnevno) – to će mu pomoći u privikavanju na novu sredinu

  •  ponesite mu u vrtić omiljenu igračku ili predmet (dudicu, bočicu, jastučić i sl.)

  •  osamostaljujte dijete – naučite dijete jesti žlicom, piti iz šalice, obuvati se i dr.

  •  jutarnji rastanak s djetetom ovisi i o roditelju – važno je da ste vi smireni i staloženi te da je rastanak s djetetom topao i kratak

  •  s odgojiteljicama uspostavite odnose međusobnog povjerenja; pitajte i razgovarajte o djetetu jer postajete partneri u njezi i odgoju djeteta