Vijesti

Kutić liječnika u I. jaslicama Nevena

29.3.2021.

U skupini smo oformili kutić liječnika. Ovim aktivnostima djeca su potaknuta na pažnju, koncentraciju i samostalno zaključivanje. Ujedno smo obogatili spoznaju o vlastitom tijelu (prepoznavanje, pokazivanje i imenovanje dijelova tijela). U aktivnost se uključila većina djece te je svatko na svoj način pridonio maštovitoj i kreativnoj igri kroz koju djeca uče o suradnji, dogovoru i brizi o vlastitom tijelu i higijenskim navikama.

Upoznali smo se sa novom slikovnicom D.Brune ,,Miffy u bolnici,,. Poticale smo djecu na aktivno slušanje, prepoznavanje i imenovanje likova i predmeta. Kroz simboličku igru odvijao se i razgovor između djece te njihova zapažanja. Ovim putem zahvaljujemo se roditeljima koji su nam pomogli u sakupljanju materijala kako bi djeca uživala u igri.

 

          

 

          

 

          

 

 

Silvija Rakić i Jasmina Crnojević, odgojiteljice I. jaslica Nevena

Povratak