Vijesti

Mali projekt o električnoj energiji

1.6.2021.

Nakon obilježavanja Svjetskog dana Sunca i istraživanja koristi sunčeve energije za dobivanje toplinske i električne, djeca su pokazala interes za istraživanjem električne energije. Zanimalo ih je kako nastaje.

Gledala su kratke dokumentarne filmove Veliki koraci malog Lovre, HEP, o hidroelektranama, Teslinom transformatoru izmjenične struje, poslovima i samozaštiti električara. Svoja razmišljanja i pretpostavke su izražavala uglavnom u kutiću građenja. Konstruirala su Kuću struje i Kuću svjetlosti, kako su ih nazvali. Koristila su lego-duplo i drvene kocke te pedagoški neoblikovani materijal poput kalema, telefonskih kablova, žica, plastičnih cijevi...  Kablovima i žicama povezivali su stupove i aparate u kući kojima je potrebna električna energija za rad. Dosjetila su se aparate nacrtati i obilježiti riječima. Našli su se tu televizori, žarulje, mobiteli, tableti, štednjaci, hladnjaci...

Gledala su i video u kojem su skladbe klasične glazbe prikazane kroz rad Teslinog transformatora. Mogla su vidjeti struju i to ih je oduševilo. Interes za gledanjem i slušanjem ovakve vrste glazbe bio je dugotrajan i intenzivan. Djeca su kasnije koristeći kombiniranu likovnu tehniku tuš i akvarel izrazila svoj dojam. Dvoje djece je konstruiralo Teslin transformator i zaštitnu ogradu oko njega koristeći žice, plastičan pladanj i tuljak te nekoliko kantica. Opisivala su zašto je struja opasna: „Kad diraš struju potrese te i opeče!“

Mali projekt smo završili izradom plakata Što sam sve naučio/la o struji. Najvažnije znanje koje su stekli odnosi se na samozaštitno ponašanje: „Struja je opasna i nije za igru!“ te obnovljive izvore energije – sunca, vjetra i vode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasmina Rašo, odgojiteljica mješovite odgojne skupine Pčelica, Banova Jaruga

 

                   

 

Povratak