Vijesti

Igre kvačicama

23.6.2022.

U našoj skupini djeci svakodnevno nudimo zanimljive i sigurne materijale za manipuliranje. Veliki interes djeca pokazuju za igru kvačicama.

Kvačice u žutoj, crvenoj, plavoj i zelenoj boji kvače na tuljak oblijepljen kolaž papirom, na rub kutije, na krug od kartona i podloge u bojama koje odgovaraju bojama kvačica. Djeca kvačice umeću kroz odgovarajuće otvore u kutijama, vodeći računa o boji kvačice te kvače odjeću za lutke oponašajući radnje bliskih osoba.

Kroz igru kvačicama djeca razvijaju koordinaciju oko-ruka, finu motoriku i koncentraciju te upoznaju boje, razlikuju ih i imenuju.

 

 

        

 

        

 

        

 

 

Mirjana Kurić i Marina Ferk, odgojiteljice jasličke skupine Košute

Povratak