Niz godina u našem vrtiću se provode razne aktivnosti i projekti vezani za odgoj i obrazovanje za okoliš. Tijekom 2007./2008. pedagoške godine planski smo krenuli s provođenjem projekata iz područja odgoja i obrazovanja za okoliš. Naglasak je bio na motoričkom razvoju, prehrani i zdravlju djece, brizi za okoliš te usvajanju temeljnih znanja i spoznaja o povezanosti i međuovisnosti čovjeka i prirode.
Početkom 2009. godine vrtić je dobio Potvrdu o uključivanju u Međunarodni program Ekoškola, a stjecanje statusa Ekoškole/vrtića potvrđeno je 31. svibnja 2010. godine podizanjem zelene zastave. Ovaj program u RH uspješno vodi Udruga Lijepa Naša u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Agencijom za odgoj i obrazovanje te Zakladom za odgoj i obrazovanje za okoliš koja je međunarodni voditelj i koordinator programa. Jedan od ciljeva na kojima se temelji program rada Udruge Lijepa Naša je upravo promicanje ekoloških spoznaja, posebno odgoj djece i mladeži o potrebi i načinu očuvanja okoliša.

Kako bi Ekoškole/vrtići postali način življenja, potrebno je poštivati zadane međunarodne smjernice i kriterije, a ugledni status Ekoškole/vrtića stječe se kroz četiri osnovna stadija:


I. Registracija na www.eko.lijepa-nasa.hr (prijava za sudjelovanje)

II. Izrada i provedba sedam programskih koraka Ekoškole/vrtića

III. Prijava stjecanje statusa Ekoškole/vrtića

IV. Obnavljanje statusa Ekoškole/vrtića


Vezano za navedeno, potrebno je prihvatiti i provesti program od sedam koraka. Tako smo u našem vrtiću, uz Prijavu za sudjelovanje u programu, osnovali odbor Ekovrtića, izvršili pregled trenutačnog stanja okoliša, izradili program Ekovrtića, ugradili ga u Godišnji plan i izvedbeni program, izradili kriterije za praćenje stanja i ocjenjivanje, odredili ekokodeks i ekologo, izabrali ekopatrole te o našim aktivnostima informirali roditelje i ostale građane putem medija te stalnih i promjenjivih panoa u našem vrtiću.


Odbor Ekoškole/vrtića ima 18 članova, a to su predstavnici vrtića, roditelja, Grada te kumovi vrtića. Njegov zadatak je osigurati usvajanje ostalih šest koraka te brinuti o dugoročnoj provedbi programa. Kumovi, odnosno sponzori vrtića, također podržavaju provedbu ekoprograma materijalno, financijski i direktnim uključivanjem u aktivnosti.

Ekokodeks je zajednički dogovor i stav koji obvezuje sve sudionike na ekoopredjeljenje vrtića. U izradi našeg ekokodeksa sudjelovala su djeca starijih skupina. Odgojiteljice su ih upoznale s pojmom ekokodeks te su nastale zanimljive izjave s ekološkim porukama. Za ekokodeks su izabrane izjave djece starije skupine Košute. S njim su upoznati svi sudionici te je postavljen na svim stalnim panoima vrtića.


Ekokodeks: Mi u vrtiću otkrivamo, upoznajemo što sve možemo učiniti da na Zemlji bude ljepše živjeti. Poručujemo svima: ZEMLJU TREBA ČUVATI I VOLJETI!

Evo primjera tema i aktivnosti iz vrtićkih skupina:


ZAŠTITA VLASTITOG ZDRAVLJA: HIGIJENA, PRAVILNA PREHRANA, KRETANJE


Cilj projekata je usmjeren na dijete koje stječe pozitivne navike, usvaja znanja i vještine bitne za ostvarivanje zdravog načina života, brigu o sebi i očuvanje vlastitog zdravlja.


- djeca promatraju svoje tijelo i razgovaraju koja je funkcija pojedinog organa, upoznaju ljudsko tijelo na modelima s prikazom unutarnjih organa i kosti; u kutićima slikovnica proučavaju enciklopedije, slikovnice i slikovne materijale o ljudskom tijelu


- na susretu s prof. biologije, majkom djeteta iz skupine, izrađuju plakat „Moje tijelo“ i „Što je sve važno za zdravlje“


- druže se s medicinskom sestrom, majkom djeteta iz skupine, razgovaraju o zdravim navikama te igraju igre pretvaranja, najčešće liječnika i pacijenta


- izrađuju piramidu zdrave prehrane u suradnji sa zdravstvenom voditeljicom i liječnicom, majkom djeteta


- suše jabuke, izrađuju sok, čips, kompot i kolače od jabuka u suradnji s majkama i bakama djece; druže se s roditeljima pčelarima, upoznaju život pčela i djelatnost pčelarstva te med kao zdravu namirnicu


- izrađuju plakate sa svojim fotografijama na kojima se bave tjelesnim aktivnostima ili sportom, plakate o raznim vrstama sportova i sportaša te ih stavljaju u sportski kutić ili na pano u sobi dnevnog boravka, posjećuju Sportski centar Kutina i vježbaju s profesorom kineziologije, ocem djeteta; rukometaši RK Moslavine u vrtićkoj dvorani vježbaju s djecom


- djeca, roditelji i odgojitelji planinare na Moslavačku goru; zajedno sudjeluju i na manifestaciju Praznik obitelji, sportskim igrama obitelji na terenima Sportskog centra


PRIKUPLJANJE, RAZVRSTAVANJE I RECIKLIRANJE OTPADA


Cilj projekata je razvoj ekološki osviještenog djeteta koje ima osnovna znanja o važnosti čistog okoliša i načinima brige za njegovo očuvanje te je usvojilo navike i vještine koje tome doprinose (osobito pravilno zbrinjavanje otpada).


- djeca u šetnji gradom uočavaju otpad na zelenim površinama, razgovaraju o neprimjerenom odnosu čovjeka prema prirodi, izrađuju plakate, pišu pisma komunalnom redaru i traže rješavanje konkretnog problema, provjeravaju je li problem riješen


- razgledavaju i proučavaju slikovnice, enciklopedije, slikovne materijale te filmove o razvrstavanju, zbrinjavanju, recikliranju i iskorištavanju otpada, razgovaraju o štetnom utjecaju otpada na prirodu i o tome izrađuju plakate


- izrađuju spremnike za razne vrste otpada u sobi, tijekom cijele godine sakupljaju i razvrstavaju papir i plastične boce te odnose na Zeleni otok; od prikupljenog starog papira sami izrađuju novi te na njemu pišu ekoporuke koje stavljaju na igralište vrtića


- prikupljene plastične boce odnose u obližnji robni centar sa strojem za razvrstavanje boca, prodaju ih i kupuju hranu za ribicu u akvariju


- djeca i odgojiteljice sudjeluju u edukativnom projektu Eko paket (tvrtke Tetra Pak i Udruge Lijepa naša), prikupljaju tetrapak ambalažu u suradnji s roditeljima, uče o važnosti odvojenog odvajanja otpada te izrađuju raznovrsne predmeta od tetrapaka


UPOZNAVANJE VAŽNOSTI VODE ZA ŽIVOT ČOVJEKA I NJEZINO OČUVANJE


Cilj rada na ovim projektima je dijete koje je usvojilo znanja o važnosti vode za život ljudi, biljaka i životinja te razvilo svijest, navike i ponašanja bitna za njenu zaštitu, očuvanje i štednju.


- odgojiteljice i djeca oblikuju kutić s plakatima i slikovnim materijalima o vodi (Vode u prirodi, Voda i čovjek), raznim enciklopedijama, zemljopisnim kartama i globusom, a kutić slikovnica dopunjavaju sa slikovnicama o vodi te biljnom i životinjskom svijetu


- odgojiteljice opremaju kutić istraživanja mikroskopom, povećalima, raznim prirodnim i pedagoški neoblikovanim materijalima, lijevcima, posudicama, plastičnim cijevima, špricama, staklenkama sa čistom i prljavom vodom, vodom iz slavine i kišnicom; djeca se igraju vodom, istražuju njena svojstva i agregatna stanja; izrađuju vodenice, zagrijavaju vodu na suncu, na plakatima bilježe rezultate istraživanja


- djeca promatraju baru u neposrednoj blizini, proučavaju, uzimaju uzorke, opažaju u dužem vremenskom razdoblju što će se dogoditi, bilježe


- razgovaraju o važnosti vode za zdravlje, proučavaju enciklopedije „Moje tijelo“, izrađuju plakate s obrisom djeteta, označavaju vodu u tijelu


- urednica časopisa Hrvatska vodoprivreda i autorica slikovnica Marija Vizner prezentira djeci slikovnice o vodi i razgovara s njima o održivom razvoju i gospodarenju vodnim resursima


- djeca u vrtiću razgovaraju s publicistom i novinarom Dragutinom Pasarićem koji im predstavlja videozapis o Lonjskom polju i čita umjetnički tekst


- sade mali vrt u dvorištu vrtića, promatraju rast biljaka i brinu o njima, sakupljaju kišnicu, zalijevaju biljke u vrtu i cvijeće u lončanicama


- posjećuju pročistač otpadnih voda u Kutini, spoznaju što se događa s prljavom vodom našega grada, roditelji ekolozi i kemičari s djecom u vrtiću rade pokuse o pročišćavanju vode


- posjećuju vodocrpilište u Ravniku u suradnji s tvrtkom „Moslavina.d.o.o.“ i saznaju kako cijeli naš kraj dobiva vodu iz velikih podzemnih bunara


- djeca idu na izlet u Podgarić gdje se šeću i igraju na livadama uz jezero, posjećuju izvor pitke vode u šumi, promatraju proljetno buđenje šume


- posjećuju rasadnik u suradnji s majkom djeteta, promatraju sustav navodnjavanja, sade poklonjene sadnice u cvjetnjak vrtića te brinu o njima


- obilježavaju Svjetski dan zaštite voda šetnjom do potoka ili rječice Kutinice, uočavaju ljepotu, ali i onečišćenje, razgovaraju kako ga riješiti, slikaju svoj doživljaj


UPOZNAVANJE VAŽNOSTI ENERGIJE ZA ŽIVOT ČOVJEKA I ŠTEDNJA


Cilj projekata je usmjeren na dijete koje stječe znanja o izvorima energije, mogućnostima njenog korištenja i važnosti, razvija navike štednje i svojom aktivnosti doprinosi zaštiti i očuvanju prirode.


- djeca istražuju razne vrste energije, proučavaju slikovnice i enciklopedije na tu temu te izvode razne pokuse; posjećuju Muzej Moslavine kako bi saznala o životu ljudi nekada i usporedila ga s današnjim načinom života, posjećuju Tehnički muzej u Zagrebu


- proučavaju koristan i štetan učinak vjetra u prirodi te izrađuju plakat, igraju razne igre za koje je potrebno strujanje zraka; proučavaju energiju vjetra uz pomoć roditelja koji se bavi vjetroelekranama (slikovni i video materijali, eksperimenti)


- promatraju solarne kolektore na krovovima kuća, posjećuju obiteljsku kuću djeteta iz skupine sa sunčevim kolektorom te sama izrađuju maketu; istražuju uređaje koji rade na Sunčevu energiju – kalkulator, igračke, satove


- izrađuju plakate i slikovnice o raznim vrstama energije te štednji energije u vrtiću, a plakat sa savjetima o štednji energije za roditelje postavljaju na ulazu vrtića


UPOZNAVANJE I VAŽNOST OČUVANJA ŠUMA


Cilj projekata je usmjeren na dijete koje stječe spoznaje o važnosti šuma za život te razvija navike i ponašanja koja doprinose zaštiti i opstanku šuma.


- djeca obilježavaju početak jeseni u šumi – u šetnji osluškuju, dodiruju stabla, promatraju raznolikost vrsta, boja i oblika, prikupljaju prirodne materijale


- proučavaju enciklopedije i časopise o životu u šumi te izrađuju plakat „Tko živi u šumi“, izrađuju taktilne postere „Dijelovi stabla“ u suradnji s roditeljima


- istražuju lišće, koru drveća, drvene oblutke u kutiću istraživanja i u dvorištu vrtića (povećala, otisci kore glinom, uspoređivanje uzoraka, kombiniranje materijala)


- posjećuju šumu u sva godišnja doba s ciljem stjecanja iskustava, uočavanja promjena i istraživanja, u vrtiću slikovno i grafički bilježe svoja iskustva, izrađuju plakat o ugroženim i zaštićenim biljnim i životinjskim vrstama


- sade sadnice stabala na vrtićkom igralištu dobivene od roditelja ili Hrvatskih šuma


- idu na izlet u šumu u Lonjskom polju na Teninu stazu u suradnji sa Hrvatskim šumama nakon čega na razne na razne načine izražavaju svoj doživljaj


- djeca i odgojitelji obilježavaju Dan planeta Zemlje izletima do obližnje šume, bare, potoka, igraju ekokviz, kaširaju planet Zemlju, izrađuju plakat o onečišćenju prirode, razgovaraju što bi oni mogli učiniti za čisti okoliš


- obilježavaju Ekodan vrtića izletom u Lonjsko polje, selo roda Čigoć te upoznaju prirodnu i kulturnu baštinu našega kraja što je poticaj za brojne aktivnosti: izradu plakata o životinjama i biljkama Lonjskog polja, radu ljudi i arhitekturi, igre građenja, slikanje i modeliranje.


BIOLOŠKA RAZNOLIKOST


Cilj projekata je usmjeren na dijete koje stječe znanja o biološkoj raznolikosti i djeluje u svrhu njenog očuvanja.


- djeca i odgojiteljice oblikuju jesenski kutić, donose od kuće plodove i plodine, kušaju, istražuju, sortiraju, razgovaraju o bogatstvu biljnih vrsta u našem kraju


- šetaju do obližnje livade, parka, šume, sakupljaju lišće i biljke, razgovaraju, pretpostavljaju, zaključuju, slikaju doživljaje prirode, izrađuju i tijekom cijele godine nadopunjuju herbarij; posjećuju Šumariju u Kutini, upoznaju djelatnost, idu s revirnicima u edukativnu šetnju


- detektiraju biljne vrste, bilježe na papir i fotoaparatom, izrađuju kartu staništa biljaka, identifikacijske kartice biljaka i životinja iz bliže okolice, igraju kviz znanja


- sakupljaju raznovrsne sjemenke tijekom boravka na zraku, spremaju ih, promatraju, istražuju, rade male pokuse, izrađuju plakate; osnivaju banku sjemena u kojoj pohranjuju domaće sjeme povrća koje su donijeli roditelji; razgledavaju i proučavaju enciklopedije i knjige, uočavaju i razgovaraju o poznatim biljkama i sjemenkama


- sade i siju sjemenke u malo klijalište, pretpostavljaju što im treba za rast, brinu o biljkama, prate rast i bilježe na plakatu; izmišljaju recepte jela koji sadržavaju sjemenke, sakupljaju ih u zbirku te izrađuju svoju kuharicu


- upoznaju, sakupljaju i istražuju razne vrste žitarica, korist za prehranu ljudi, siju pšenicu, promatraju i bilježe u projektnom kutiću


- razgledavaju gradsku tržnicu te igraju igre pretvaranja „Na tržnici“ te u kutiću kuhinje – zamišljenom restoranu; pripremaju zimnicu: miješanu salatu kupusa i mrkve, kompot i slatko od dunja; posjećuju ljekarnu te izrađuju kreme i sapun sa suhim biljem nevena, lavande i crnog sljeza u suradnji s majkom djeteta, mr. farmacije


- obilaze i promatraju obližnji vrt u jesen, promatraju mrave u prirodi i u insektariju; u proljeće sade vrt u dvorištu vrtića te brinu o njemu u suradnji s roditeljima


- posjećuju izložbu u Galeriji Muzeja Moslavine „Zašto je pčela važnija od čovjeka“, proučavaju život pčela iz enciklopedija, med kao zdravu namirnicu, susreću se s djedom pčelarom


- idu na izlet u Lonjsko polje – prijemni centar Repušnica nakon kojeg zajedno pišu i crtaju priču o Lonjskom polju na velikom plakatu


- šetaju Dubravkinim putem u Zagrebu i sudjeluju na edukativnoj radionici „Škola u šumi“ u suradnji s ekokumovima Hrvatskim šumama; posjećuju Lovački muzej u Zagrebu


PRIJEVOZ


Cilj projekata je razvoj ekološki osviještenog djeteta s usvojenim poželjnim ponašanjem u prometu koje ima znanja o utjecaju prometa na čovjeka i prirodu te istražuje i traži rješenja za smanjenje negativnog utjecaja.


- djeca i odgojiteljice obilježavaju Europski tjedan mobilnosti - djeca se voze se oko vrtića romobilima, biciklima, rolama, vozilima na pedale koje su donijela od kuće, šetaju do obližnje biciklističke staze, promatraju i razgovaraju, čitaju slikovnicu „Hrabrica“


- policajci razgovaraju s djecom u vrtiću i educiraju ih o samozaštitnom ponašanju, djeca u šetnji gradom primjenjuju saznanja o pravilnom ponašanju u prometu, promatraju vozila i uočavaju štetne ispušne plinove iz automobila


- djeca izrađuju maketu grada s važnim građevinama, prometnicama i prometnim znakovima, igraju se u kutiću građenja – zamišljaju da su policajci, pješaci, prometna sredstva


- istražuju kako automobili zagađuju okoliš, izrađuju model pluća od pedagoški neoblikovanog materijala, istražuju proces disanja te povezuju s kvalitetom zraka koji udišemo te ulogom stabala i šuma


- razgovaraju o vrstama prometa uz enciklopedije, slikovne materijale, slikovnice, o prijevoznim sredstvima koja više ili manje zagađuju okoliš, izrađuju plakat „Prometna sredstva koja pokreće čovjek, energija vode ili vjetra“, izrađuju ekološka prometna sredstva od pedagoški neoblikovanog materijala: bicikl, romobil, električni automobil


- uspoređuju automobile, bicikle, role i druga poznata prijevozna sredstva, istražuju, razgovaraju o vrstama energije koje ih pokreću, promatraju kukce i njihovo kretanje te daju pretpostavke o energiji koju koriste, voze bicikl na stalku u sobi i otkrivaju da se energija ljudskog tijela može pretvoriti u električnu energiju, posjećuju punionicu električnih automobila te razgledavaju električni automobil u suradnji s komunalnim redarom grada


- posjećuju Tehničku školu u suradnji s roditeljima, razgledavaju automobil na solarni pogon, upoznaju njegov način rada, razgledavaju robot, razne predmete i igračke na solarni pogon te se s njima igraju u vrtiću


- posjećuju Tehnički muzej u Zagrebu – razgovaraju o korištenju energije u raznim strojevima nekada i danas, izrađuju razne konstrukcije (rudnika, aviona, vlaka, vatrogasnog vozila, rakete) i plakate te crtaju prometna sredstva


- istražuju kakvu energiju koriste brodovi, konstruiraju Titanik od lego kocaka te oblikuju brod od papira i pedagoški neoblikovanih materijala, istražuju o Titaniku u enciklopediji


- izrađuju slikovnicu o prometu te ekoslikovnicu o utjecaju prometa na ljude i prirodu
Djeca starijih skupina organizirana su u ekopatrole čija je osnovna značajka aktivan odnos prema okolišu i zajednici te utjecaj na promjene i poboljšanje stanja u okolišu.

Vrtić jednom godišnje obilježava Ekodan kojem je cilj javno predstaviti svoj rad, raznovrsne ekološke teme i aktivnosti. Tog dana najčešće se organiziraju izleti s djecom u prirodu ili muzeje s postavom iz područja prirodoslovlja ili razvoja tehnologije.


Ovo je samo dio raznovrsnih i zanimljivih tema i aktivnosti u vrtiću u kojima djeca razvijaju svoje kompetencije, doživljavaju svijet i uče o životu te očuvanju prirodnih, materijalnih i kulturnih vrednota. Osim neosporne dobrobiti za djecu, vrijednost im daje i aktivno sudjelovanje roditelja te uključivanje i suradnja s ustanovama, tvrtkama, udrugama, istaknutim pojedincima što doprinosi cjelokupnoj kvaliteti života.