DJEČJI VRTIĆ KUTINA od 1963. godine


Isječci iz spomenica, albuma i zapisa...

Ove godine naš vrtić obilježava 50 godina predškolske djelatnosti u Kutini. Međutim , postoje zapisi da je tradicija predškolskog odgoja duža. 1950. godine postojao je vrtić u Kolodvorskoj ulici. Od siječnja 1958. god. organiziran je rad jedne mješovite grupe s 30-ero djece od 3 godine do polaska u školu. To je bio 5-satni program, a provodio se u prostoru današnje zgrade HZZ, Područnog ureda Kutina u Crkvenoj ulici. Zgrada i igralište su se koristili zajedno s Školom učenika u privredi. S djecom je radila jedna odgojiteljica Jelica Tušek. S vremenom se počeo provoditi 8- satni program, a nakon iseljavanja škole vrtić dobiva veći prostor.

Vrtić u Crkvenoj ulici

Iz 60 –tih godina...
Tek 13.12.1963. god. na osnovu Odluke Općinske skupštine Kutina o razvoju mreža škola i predškolskih ustanova osniva se Dječji vrtić kao samostalna ustanova. Kako je postojala potreba proširenja predškoleske djelatnosti 1965. god. Tvornica dušičnik gnojiva ustupila je vrtiću tosobni stan. Tada je u cjelodnevnom programu bilo 50-ero djece.

Vrtić u trosobnom stanu 1965. god.
Maslačak 1969. god.

1969. god. izgrađena je prva namjenska zgrada za 5 odgojnih skupina, a to je današnji objekt Maslačak.

Iz 70-tih godina...
Izgradnjom Kutine širila se i predškolska djelatnost te je 1975. god. izgrađen današnji objekt Neven. Iste godine 22. prosinca Dječjem vrtiću Kutina mijenja se naziv u Dječji vrtić „Ankica Sladojević“. U vrtiću su se provodile razne aktivnost koje se na isti ili sličan način provode i danas: biciklijada, razne sportske igre obilježavanje važnijih događanja te sudjelovanje u manifestacijama na razini Grada.
Biciklijada 1975. god.
Sportske igre djece na igralištu Nevena 1976.
Jesenska svečanost 1977. God.
Zimovanje u Kranjskoj gori 1978. god.

Tih godina na sjednicama Skupštine općine Kutina zaključeno je kako je predškolskom djelatnošću obuhvaćeno samo 10% djece s pdoručja općine Kutina te da se moraju nači rješenja za daljnje proširenje. Tako su 1979.god. u objektu Maslačak dograđene jaslice i dvorana.

Iz 80-tih godina...
1983.god. adaptiran je prizemni dio zgrade na Brunkovcu – današnji objekt Košuta i to za tri odgojne skupine. Dio vanjskog prostora, koji je Ina – Petrokemija ustupila Vrtiću uređen je za boravak djece na zraku. Tada je u vrtić bilo upisano oko 500 djece zajedno s programom predškole. Kako su potrebe za upisom bile velike 1986. god. Ina – Petrokemija dala je Vrtiću na korištenje prostor u stambenoj zgradi – objekt Pčelica. U vrtić je tada bilo upisano oko 680 djece u primarnom programu i programu predškole, a prekapacitiranost je bila čak 33%. U ovakvim uvjetima osobito otežan rad je bio u jaličkim skupinama. Iako je u skupinama bio veliki broj djece uspješno su se stvarali uvjeti za cjeloviti razvoj svakog djeteta i u skladu s Osnovama programa s djecom predškolske dobi. Predškolska djelatnost se nastavila širiti te je 1987 god. otvoren objekt Krijesnica K2 i 1988. god. objekt Bubamara K4.

Izlet u Lonjsko polje 1981. god.
ljetovanje u Kranjskoj gori 1987. god.

Iz 90-tih godina...
Ovo desetljeće obilježila su događanja vezana uz domovinski rat. U siječnju 1992. mijenja se naziv vrtića te je ponovo Dječji vrtić Kutina.Nakon 1991. godine broj djece u vrtiću se smanjivao te se smanjio i broj lokacija koje su se koristile. Prostor Krijesnice ustupljen je Crvenom križu te su u njemu jedno vrijeme boravile majke s djecom izbjegle iz Vukovara. Vrtić se uključivao u humanitarne akcije na razini Grada.Kako je bila ugrožena sigurnost djece i zaposlenih radi čestih uzbuna, rad se povremeno odvijao u objektu Košuta koji je direktno popvezan s skloništem. Tada je u vrtić dolazilo svega 50-tak djece. Iako su ratna događanja utjecala na promjenu organizacijskih uvjeta i smanjenje materijalnih mogućnosti djelatnost se odvijala u skladu s potrebama djece. Dobivene su suglasnosti Ministarstva prosvjete i športa za provođenje programa interesnih skupina – kraćih programa: engleskog jezika, folklorne, likovne i tjelesne igraonice te je za njih vladao veliki interes djece i roditelja. 1993. izašao je prvi broj vrtićkog glasila Leptirić, a 1997. u suradnji s prof. Irenom Kramarić osnovana je skupina mažoretkinja.


Dan vrtića 1993. god.
Završna priredba u Košuti 1994. god.
Rad u skloništu na Brunkovcu 1994. god.
35. godišnjica Vrtića 1998. god.

Od 2000. do danas...
Objekt Pčelica je 2004.ustupljen Društvu Naša djeca na korištenje, a Krijesnica od 2006. više nije u vlasništvu vrtića. Kako se tih godina počeo povećavati broj djece u vrtiću, 2005. u suradnji s Gradom i Mjesnim odborom Repušnica adaptiran je prostor u Hrvatskom domu u Repušnici. Počele su s radom 2 odgojne skupine 3-satnog programa (igraonica i predškola) u koje je upisano 46 djece. 2006. donacijama Grada, Petrokemije i Centra za vozila Hrvatske u Repušnici je uređeno dječje igralište. Radi mjera racionalizacije danas se program predškole provodi u objektu Maslačak, a i dalje radi program igraonice za djecu u dobi od 4 god. do polaska u školu.

Otvorenje vrtića u Repušnici 2005.
Iz igraonice u Repušnici ,2013.

Sukladno zakonskim odredbama dječji vrtići u Banovoj Jaruzi (današnja Pčelica) i Međurići (današnji Leptirić) 2005. godine pripali su Dječjem vrtiću Kutina. U Međuriću se provodio program katoličkog vjerskog odgoja, a Od 2011. Godine kada dobivena je suglasnost MZOS provodi se program češkog jezika.
Pastoralni pohod Biskupa Josipa Mrzljaka i msgr. Željka Slonjšćaka 2004.
Biskup Vlado Košić i vlč. Dragutin Papić u vrtiću 2008.
Radi povećanog broja djece od 2008. Do 2010 godine u suradnji s Gradom adaptiran je prostor u Domu umirovljenika za dvije odgojne skupine – objekt Sunce. Ovo razdoblje obilježeno je provođenjem projekata i programa na državnoj razini. Tako je Vrtić u suradnji s dr. epidemiologinjom Marijom Starčević i MZOŠ provodio projekt HIV/AIDS – ispitivanje o informiranosti i stavovima djece, roditelja i radnika vrtića , njihova edukacija te provođenje aktivnosti za kvalitetno organiziranje upisa i formiranje prvih razreda u OŠ Stjepana Kefelje.

Edukacija, najnovije spoznaje o HIV/AIDS, predavač prof.dr.sc. Josip Begovac vrtić 2004.
Djeca romske nacionalnosti u vrtiću 2006.

Uključivanjem u Akcijski plan desetljeća za Rome, a u suradnji s mnogim vanjskim čimbenicima od 2005. godine u program predškole i igraonice uključuju se djeca romske nacionalne manjine (od 30 do 40 djece u dobi od 4 do plaska u školu). Od 2002. Godine Vrtić redovito sudjeluje na Olimpijskom festivalu dječjih vrtića naše županije u organizaciji Hrvatskog olimpoijskog odbora i Zajednice športski udruga i saveza SMŽ. Održano je 13 olimpijada,a naš vrtić je bio ukupni pobjedik festivala više godina za redom (ukupno 8).

Olimpijada 2010.
Proglašenje najsportaša u SMŠ - Sisak 2011.

Više godina sudjelovali na Državnoj smotri projekta iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo. Kako je od strane Agencije za odgoj i obrazovanje procjenjeno višegodišnje uspješno provođenje projejkata u našem vrtiću uključeni smo kao suorganizatori stručnog skupa na državnoj razini s temom: Razvijanje projekata iz područja odgoja i obrazovanja za ljudska prava.
Također je dugogodišnji rad Vrtićana integraciji sve većeg broja djece steškoćama u razvoju u okviru kojeg se otvaruje uspješna suradnja s roditeljima, Centrom za socijalnu skrb i Udrugom OSI.
Nakon dugogodišnjeg rada na sadržajima iz područje odgoja i obrazovanja za okoliš, 2009. Godine prijavili smo se za uključivanje u međunarodni program Eko – škola koje u RH provodi Udruga Lijepa Naša . U travnju 2010. Postali smo eko-škole/vrtića i podigli zelenu zastavu, a 2012. i 2014. Obnovili status eko-škole/vrtića.

Podizanje Zelene zastave 2010.
Eko patrole u Lonjskom polju
Sudjelovanje na Fašniku 2006.
Kazališna predstava vrtića, eko predstava 2011.

Tijekom svih godina vrtić je imao vrlo bogatu suradnji s roditeljima kao i vanjskim čimbenicima na gradskoj, županijskoj i državnoj razini vezano za obogaćivanje odgojno – obrazovnog rada i materijalnih uvjeta , unapređivanje djelatnosti općenito kao i uključivanja u akcije na drugim razinama.Za navedene suradnje Vrtić je dobio brojna priznanja i zahvalnice.

Opremanje igrališta - donacija Hrvatskih Telekomunikacija 2010.
Opremanje igrališta. Donacija tvrtke Lahor biljni proizvodi d.o.o. 2011.
Uređenje igrališta u suradnji s roditeljima i tvrtkom Ljiljan S d.o.o. 2011.
Posjet Zračnoj luci Zagreb - suradnja s roditeljima, 2012.
Galerija Muzeja Moslavine - izložba dječjih likovnih radova, 2013.
Priredba povodom obilježavanja 50 godina Vrtića, 2013.
Igra u zatvorenom pješčaniku - donacija Turbomehanike d.o.o. 2014.
Ekodan na seoskom imanju Bistrički, 2014.
Izlet u lonjsko polje, 2016.
Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, 2016.
Dječja olimpijada, 2016.
Fašnik u Kutini, 2016.
Lionsi u vrtiću, 2016.
Neobično pile, kazališna predstava vrtićkog kazališta Mravi, 2016.
Podizanje eko zastave i obnova statusa, 2016.
Svjetski dan voda, 2016.
Novi pješčanik u košuti, donacija Ine - industrije nafte d.d., 2017.
Posjeta policijskoj postaji, 2017.
Zimska čarolija u kutini, 2017
Biskup vlado košić u našem vrtiću, 2018.
Dječja olimpijada, 2018.
Hrvatski školski sportski dan, 2018.
Neposlušna princeza, kazališna predstava vrtićkog kazališta Mravi, 2018.
Neposlušno mače, 2018.
Otvoren novi objekt - Potočnica, 2018.
Priredba povodom 55. rođendana vrtića, 2018.
Ukupni pobjednik 18. olimpijskog festivala dječjih vrtića Sisačko - moslavačke županije
Europski tjedan mobilnosti, 2019.
Nagrada malim olimpijcima, 2019.
Nezadovoljna bubamara, 2019.
Održana sjednica ekoodbora, 2019.
Otvorenje šetnice uz kutinicu, 2019.
Posjet tehničkom muzeju Nikole Tesle u Zagrebu, 2019.
S radom započeo novi objekt vrapčići I u prostoru OŠ Vladimira Vidrića, 2019.
Stručno usavršavanje odgojitelja, NTC metoda, 2019.
Svehrvatska smotra dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje, 2019.
Vježba evakuacije i spašavanja, 2019.
Brain gym edukacija za odgojitelje i stručne suradnike, 2020.
Edukacija za odgojitelje i stručne suradnike - Marte Meo, 2020.
Hrvatski olimpijski dan, 2020.
Nagrada zlatnim olimpijcima, 2020.
Novo igralište, 2020.

Danas vrtić polazi više od 700 djece od 3-satnog do 10-satnog programa na 9 lokacija (6 u Kutini, 3 izvan Kutine).