DJEČJI VRTIĆ KUTINA od 1963. godine....

 

Isječci iz spomenica, albuma i zapisa....

 

Ove godine naš vrtić obilježava 50 godina predškolske djelatnosti u Kutini. Međutim , postoje zapisi da je tradicija predškolskog odgoja duža. 1950. godine postojao je vrtić u Kolodvorskoj ulici. Od siječnja 1958. god. organiziran je rad jedne mješovite grupe s 30-ero djece od 3 godine do polaska u školu. To je bio 5-satni program, a provodio se u prostoru današnje zgrade HZZ, Područnog ureda Kutina u Crkvenoj ulici. Zgrada i igralište su se koristili zajedno s Školom učenika u privredi. S djecom je radila jedna odgojiteljica Jelica Tušek. S vremenom se počeo provoditi 8- satni program, a nakon iseljavanja škole vrtić dobiva veći prostor.

 

Vrtić u Crkvenoj ulici

 

Iz 60 –tih godina...

Tek 13.12.1963. god. na osnovu Odluke Općinske skupštine Kutina o razvoju mreža škola i predškolskih ustanova osniva se Dječji vrtić kao samostalna ustanova.
Kako je postojala potreba proširenja predškoleske djelatnosti 1965. god. Tvornica dušičnik gnojiva ustupila je vrtiću tosobni stan. Tada je u cjelodnevnom programu bilo 50-ero djece.

 

Vrtić u trosobnom stanu 1965. god.

Maslačak 1969. god.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1969. god. izgrađena je prva namjenska zgrada za 5 odgojnih skupina, a to je današnji objekt Maslačak.

Iz 70-tih godina...
Izgradnjom Kutine širila se i predškolska djelatnost te je 1975. god. izgrađen današnji objekt Neven. Iste godine 22. prosinca Dječjem vrtiću Kutina mijenja se naziv u Dječji vrtić „Ankica Sladojević“
U vrtiću su se provodile razne aktivnost koje se na isti ili sličan način provode i danas: biciklijada, razne sportske igre obilježavanje važnijih događanja te sudjelovanje u manifestacijama na razini Grada.

 

biciklijada 1975. god.

sportske igre djece na igralištu Nevena 1976.

 

jesenska svečanost 1977. God.

zimovanje u Kranjskoj gori 1978. god.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tih godina na sjednicama Skupštine općine Kutina zaključeno je kako je predškolskom djelatnošću obuhvaćeno samo 10% djece s pdoručja općine Kutina te da se moraju nači rješenja za daljnje proširenje. Tako su 1979.god. u objektu Maslačak dograđene jaslice i dvorana.

 

Iz 80-tih godina...
1983.god. adaptiran je prizemni dio zgrade na Brunkovcu – današnji objekt Košuta i to za tri odgojne skupine. Dio vanjskog prostora, koji je Ina – Petrokemija ustupila Vrtiću uređen je za boravak djece na zraku. Tada je u vrtić bilo upisano oko 500 djece zajedno s programom predškole.
Kako su potrebe za upisom bile velike 1986. god. Ina – Petrokemija dala je Vrtiću na korištenje prostor u stambenoj zgradi – objekt Pčelica. U vrtić je tada bilo upisano oko 680 djece u primarnom programu i programu predškole, a prekapacitiranost je bila čak 33%. U ovakvim uvjetima osobito otežan rad je bio u jaličkim skupinama. Iako je u skupinama bio veliki broj djece uspješno su se stvarali uvjeti za cjeloviti razvoj svakog djeteta i u skladu s Osnovama programa s djecom predškolske dobi. Predškolska djelatnost se nastavila širiti te je 1987 god. otvoren objekt Krijesnica K2 i 1988. god. objekt Bubamara K4.

 

izlet u Lonjsko polje 1981. god.

ljetovanje u Kranjskoj gori 1987. god.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz 90-tih...

Ovo desetljeće obilježila su događanja vezana uz domovinski rat. U siječnju 1992. mijenja se naziv vrtića te je ponovo Dječji vrtić Kutina.Nakon 1991. godine broj djece u vrtiću se smanjivao te se smanjio i broj lokacija koje su se koristile. Prostor Krijesnice ustupljen je Crvenom križu te su u njemu jedno vrijeme boravile majke s djecom izbjegle iz Vukovara. Vrtić se uključivao u humanitarne akcije na razini Grada.Kako je bila ugrožena sigurnost djece i zaposlenih radi čestih uzbuna, rad se povremeno odvijao u objektu Košuta koji je direktno popvezan s skloništem. Tada je u vrtić dolazilo svega 50-tak djece. Iako su ratna događanja utjecala na promjenu organizacijskih uvjeta i smanjenje materijalnih mogućnosti djelatnost se odvijala u skladu s potrebama djece. Dobivene su suglasnosti Ministarstva prosvjete i športa za provođenje programa interesnih skupina – kraćih programa: engleskog jezika, folklorne, likovne i tjelesne igraonice te je za njih vladao veliki interes djece i roditelja. 1993. izašao je prvi broj vrtićkog glasila Leptirić, a 1997. u suradnji s prof. Irenom Kramarić osnovana je skupina mažoretkinja.

 

Dan vrtića 1993. god

Završna priredba u Košuti 1994. god.

 

Rad u skloništu na Brunkovcu 1994. god.

35. godišnjica Vrtića 1998. god.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 2000. do danas...

Objekt Pčelica je 2004.ustupljen Društvu Naša djeca na korištenje, a Krijesnica od 2006. više nije u vlasništvu vrtića. Kako se tih godina počeo povećavati broj djece u vrtiću, 2005. u suradnji s Gradom i Mjesnim odborom Repušnica adaptiran je prostor u Hrvatskom domu u Repušnici. Počele su s radom 2 odgojne skupine 3-satnog programa (igraonica i predškola) u koje je upisano 46 djece. 2006. donacijama Grada, Petrokemije i Centra za vozila Hrvatske u Repušnici je uređeno dječje igralište. Radi mjera racionalizacije danas se program predškole provodi u objektu Maslačak, a i dalje radi program igraonice za djecu u dobi od 4 god. do polaska u školu.

 

otvorenje vrtića u Repušnici 2005.

 

iz igraonice u Repušnici ,2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukladno zakonskim odredbama dječji vrtići u Banovoj Jaruzi (današnja Pčelica) i Međurići (današnji Leptirić) 2005. godine pripali su Dječjem vrtiću Kutina. U Međuriću se provodio program katoličkog vjerskog odgoja, a Od 2011. Godine kada dobivena je suglasnost MZOS provodi se program češkog jezika.

 

pastoralni pohod Biskupa Josipa Mrzljaka i msgr. Željka Slonjšćaka 2004.

biskup Vlado Košić i vlč. Dragutin Papić u vrtiću 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radi povećanog broja djece od 2008. Do 2010 godine u suradnji s Gradom adaptiran je prostor u Domu umirovljenika za dvije odgojne skupine – objekt Sunce. Ovo razdoblje obilježeno je provođenjem projekata i programa na državnoj razini. Tako je Vrtić u suradnji s dr. epidemiologinjom Marijom Starčević i MZOŠ provodio projekt HIV/AIDS – ispitivanje o informiranosti i stavovima djece, roditelja i radnika vrtića , njihova edukacija te provođenje aktivnosti za kvalitetno organiziranje upisa i formiranje prvih razreda u OŠ Stjepana Kefelje.

 

Edukacija, najnovije spoznaje o HIV/AIDS, predavač prof.dr.sc. Josip Begovac vrtić 2004.

 

Djeca romske nacionalnosti u vrtiću 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uključivanjem u Akcijski plan desetljeća za Rome, a u suradnji s mnogim vanjskim čimbenicima od 2005. godine u program predškole i igraonice uključuju se djeca romske nacionalne manjine (od 30 do 40 djece u dobi od 4 do plaska u školu). Od 2002. Godine Vrtić redovito sudjeluje na Olimpijskom festivalu dječjih vrtića naše županije u organizaciji Hrvatskog olimpoijskog odbora i Zajednice športski udruga i saveza SMŽ. Održano je 13 olimpijada,a naš vrtić je bio ukupni pobjedik festivala više godina za redom (ukupno 8).

 

olimpijada 2010.

proglašenje najsportaša u SMŠ - Sisak 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Više godina sudjelovali na Državnoj smotri projekta iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo. Kako je od strane Agencije za odgoj i obrazovanje procjenjeno višegodišnje uspješno provođenje projejkata u našem vrtiću uključeni smo kao suorganizatori stručnog skupa na državnoj razini s temom: Razvijanje projekata iz područja odgoja i obrazovanja za ljudska prava.
Također je dugogodišnji rad Vrtićana integraciji sve većeg broja djece steškoćama u razvoju u okviru kojeg se otvaruje uspješna suradnja s roditeljima, Centrom za socijalnu skrb i Udrugom OSI.
Nakon dugogodišnjeg rada na sadržajima iz područje odgoja i obrazovanja za okoliš, 2009. Godine prijavili smo se za uključivanje u međunarodni program Eko – škola koje u RH provodi Udruga Lijepa Naša . U travnju 2010. Postali smo eko-škole/vrtića i podigli zelenu zastavu, a 2012. i 2014. Obnovili status eko-škole/vrtića.

 

Podizanje Zelene zastave 2010.

eko patrole u Lonjskom polju

 

Sudjelovanje na Fašniku 2006.

kazališna predstava vrtića, eko predstava 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom svih godina vrtić je imao vrlo bogatu suradnji s roditeljima kao i vanjskim čimbenicima na gradskoj, županijskoj i državnoj razini vezano za obogaćivanje odgojno – obrazovnog rada i materijalnih uvjeta , unapređivanje djelatnosti općenito kao i uključivanja u akcije na drugim razinama.Za navedene suradnje Vrtić je dobio brojna priznanja i zahvalnice.

 

opremanje igrališta - donacija Hrvatskih Telekomunikacija 2010.

opremanje igrališta . donacija tvrtke Lahor biljni proizvodi d.o.o. 2011.

 

uređenje igrališta u suradnji s roditeljima i tvrtkom Ljiljan S d.o.o. 2011.

 

posjet Zračnoj luci Zagreb - suradnja s roditeljima, 2012.

galerija Muzeja Moslavine - izložba dječjih likovnih radova, 2013.

 

priredba povodom obilježavanja 50 godina Vrtića, 2013.

igra u zatvorenom pješčaniku - donacija Turbomehanike d.o.o. 2014.

ekodan na seoskom imanju Bistrički, 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danas vrtić polazi više od 700 djece od 3-satnog do 10-satnog programa na 7 lokacija (4 u Kutini, 3 izvan Kutine).