Ekologo našeg vrtića
izradila Noa Zečević, 5,11 godinaEkokodeks: Mi u vrtiću otkrivamo, upoznajemo što sve možemo učiniti da na Zemlji bude ljepše živjeti. Poručujemo svima: ZEMLJU TREBA ČUVATI I VOLJETI
-izjave djece starije skupine Košute

 

 

CILJ PROGRAMA

Osigurati djeci uvjete, poticaje i aktivnosti putem kojih će doživjeti, osjetiti i shvatiti koja je uloga čovjeka u održavanju prirodne ravnoteže, njegov utjecaj na zaštitu i očuvanje prirode kao i važnost svakodnevnog djelovanja i života u skladu s prirodom s naglaskom na:

 • prikupljanju, razvrstavanju i recikliranju otpada
 • zaštiti vlastitog zdravlja: higijena, pravilna prehrana, kretanje
 • upoznavanju važnosti vode za život i njeno očuvanje
 • upoznavanju važnosti energije za život čovjeka i štednji

naši projekti

 • Mali ekoistraživači – od sjemenke do biljke
 • Uzgojene i samonikle biljke
 • Šume, prirodno bogatstvo
 • Promet i ekologija
 • Mi u prometu
 • Štedimo energiju i čuvamo okoliš
 • Energija vjetra, Sunca i vode
 • Korak po korak do zdravlja i sigurnosti
 • Kretanje kao temelj cjelovitog razvoja djeteta
 • Očuvanje i važnost voda u cilju unapređivanja kvalitete življenja
 • Prikupljanje i razvrstavanje otpada (papir, plastika)

Ekopatrole:

 • praćenje potrošnje vode i struje na brojilu u vrtiću te postupaka djece i odraslih
 • izrađivanje oznaka za štednju vode i struje i njihovo postavljanje
 • prikupljanje kišnice i zalijevanje biljaka u vrtiću
 • briga za čistoću i ljepotu unutarnjeg prostora vrtića, igrališta i bližeg okoliša
 • izrada spremnika za razne vrste otpada, tijekom cijele godine sakupljanje
 • razvrstavanje papira i plastičnih boca te odnošenje na zeleni otok