suradnja s roditeljima

Dječji vrtić Kutina uključivanjem djeteta u svoje programe uključuje i njegovu obitelj.Usklađenost i prožimanje odgojnog djelovanja iz roditeljskoga doma s vrtićkim odgojno – obrazovnim radom kao i primjerena obostrana komunikacija bitni su preduvjeti za skladan razvoj i uspješan odgoj djeteta. To znači da je na odraslima odgovornost za postupanje u najboljem interesu za dijete.

Roditelji imaju pravo tražiti i dobiti informacije i/ili stručne savjete vezane uz djetetov rast i razvoj, odgojne postupke, aktivnosti u skupini i dr. te sudjelovati u djetetovom životu u vrtiću.

U odnosu na vrtić, roditelji imaju pravo predlagati, sudjelovati i vrednovati uvjete boravka djeteta u vrtiću odnosno cjelokupni odgojno – obrazovni rad.Roditeljska obveza je poštivati odredbe Ugovora o ostvarivanju programa odgoja i naobrazbe u Dječjem vrtiću Kutina, Sigurnosno – zaštitnog i preventivnog programa i ostalih akata koji reguliraju našu djelatnost. Roditelji se također trebaju pridržavati pravila i uputa dobivenih na prvom roditeljskom sastanku odgojne skupine koje se odnose na načine ostvarivanja pojedinih oblika suradnje, ponašanje prema drugoj djeci u skupini i drugim roditeljima, organizaciji i provođenju nekih aktivnosti (izleta, posjeta i dr.).