Članovi upravnog vijeća

 

Predstavnici Osnivača:

  1.  ROBERT KOLENC, Kneza Višeslava 6/3, Kutina - predsjednik Upravnog vijeća
  2.  MARTINA PAVLIĆ, Repušnička lipa 50, Kutina
  3.  DAMIR CULJAK, Radnička 27,Kutina
  4.  MATIJA PODOREŠKI, K.P. Krešimira IV/33,Kutina

 

Predstavnici odgojitelja i stručnih suradnika:

  1. DAJANA TUŠEK, Brdovita 1, Kutina
  2. ANDRIJANA KOVALČIK, Kralja Zvonimira 20, Kutina

 

Predstavnik roditelja:

  1. ANDRIJA VDOVIĆ, Bana Josipa Jelačića 20, Kutina