Članovi upravnog vijeća

 

Predstavnici Osnivača:

  1.  TENA JEVAK BENČIĆ, Novo brdo 23, Husain - predsjednica Upravnog vijeća
  2.  IVICA GLIBO, Antuna Mihanovića 65,Kutina
  3.  MATIJA PODOREŠKI, K.P. Krešimira IV/33,Kutina
  4.  MATIJA ŠURBEK, Garićka 6, Kutina

 

Predstavnici odgojitelja i stručnih suradnika:

  1. DAJANA TUŠEK, Brdovita 1, Kutina
  2. DUNJA VIDIČEK, Bana Josipa Jelačića 47, Kutina

 

Predstavnik roditelja:

  1. MIRELA PIRŠIĆ, Matije Gupca 45c, Kutina - zamjenica predsjednice