Energetska obnova Dječji vrtić Kutina objekt Neven

 

Energetska obnova zgrade Maslačak

 

Grad Kutina

Grad Kutina na svojim web stranicama na linku                                          https://transparentno.moja.kutina.hr/isplate/sc-isplate objavljuje podatke o trošenju javnog novca za Grad i svoje proračunske korisnike.

Informacije i pravilnici

 NazivObjavljeno 
PDFIzmjene i dopune pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave24.5.2024.Download
PDFPravilnik o radu Dječjeg vrtića Kutina od lipnja 202316.5.2024.Download
PDFPRAVILNIK O UPISIMA I MJERILIMA UPISA U DJEČJI VRTIĆ KUTINA - 6. izmjene i dopune25.3.2024.Download
PDFIZVJEŠĆE O RADU DJEČJEG VRTIĆA KUTINA 2022./2023.16.10.2023.Download
PDFGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2023.-2024.9.10.2023.Download
PDFDONACIJA ZA PREHRANU U PROGRAMU PREDŠKOLE20.9.2023.Download
PDFDONACIJA ZA VRTIĆKO GLASILO LEPTIRIĆ20.9.2023.Download
PDFODLUKA O PRIVREMENOM OBUSTAVLJANJU RADA U OBJEKTU TRATINČICA U REPUŠNICI20.9.2023.Download
PDFODLUKA O PRIVREMENOM OBUSTAVLJANJU RADA U OBJEKTU LEPTIRIĆ U MEĐURIĆU20.9.2023.Download
PDFODLUKA O NEJEDNAKOM RADNOM VREMENU1.9.2023.Download
PDFPRAVILNIK O ZABRANI ZLOUPORABE ALKOHOLA I DRUGIH SREDSTVA OVISNOSTI NA RADNOM MJESTU U DJEČJEM VRTIĆU KUTINA lipanj 20234.8.2023.Download
PDFPRAVILNIK O UPORABI OSOBNIH ZAŠTITNIH SREDSTVA I ZAŠTITNE OPREME U DJEČJEM VRTIĆU KUTINA lipanj 2023.4.8.2023.Download
PDFPRAVILNIK O UPISIMA I MJERILIMA UPISA U DJEČJI VRTIĆ KUTINA - 5. izmjene i dopune5.4.2023.Download
PDFPRAVILNIK ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTIRANIM GRADIVOM U DJEČJEM VRTIĆU KUTINA I POPIS GRADIVA S ROKOVIMA ČUVANJA3.3.2023.Download
PDFPRAVILNIK O STIMULACIJAMA I KRITERIJIMA NJIHOVOG ODREĐIVANJA U DJEČJEM VRTIĆU KUTINA16.2.2023.Download
PDF Odluku Gradskog vijeća o izmjenama i dopunama Odluke za naplaćivanje usluga Dječjeg vrtića Kutina11.1.2023.Download
PDFSTATUT DV - PROČIŠĆEN TEKST 2022. izmjena i dopuna5.1.2023.Download
PDF14. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU U DV KUTINA5.1.2023.Download
PDFPRAVILNIK O KRITERIJIMA, MERILIMA, UVJETIMA I POSTUPKU OPISA NENAPLATIVIH POTRAŽIVANJA I DUGOVANJA DV KUTINA5.1.2023.Download
PDFIZVJEŠĆE O RADU DJEČJEG VRTIĆA KUTINA 2021./2022.21.10.2022.Download
PDFGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2022.-2023.19.10.2022.Download
DOCXPRAVA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI3.8.2022.Download
DOCXPOSTUPAK PRIJAVE NEPRAVILNOSTI3.8.2022.Download
PDFODLUKA O IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE I NJEZINA ZAMJENIKA3.8.2022.Download
DOCXOBRAZAC -PRIJAVA NEPRAVILNOSTI3.8.2022.Download
PDFPravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika u Dječjem vrtiću Kutina28.7.2022.Download
PDFPravilnik o upisima i mjerilima upisa u DV Kutina - ožujak 2022.g.28.3.2022.Download
DOCXPlan klasifikacijskih oznaka14.3.2022.Download
PDFPOSLOVNIK O RADU ODGOJITELJSKOG VIJEĆA23.12.2021.Download
PDFIZVJEŠĆE O RADU DJEČJEG VRTIĆA KUTINA 2020./2021.18.10.2021.Download
PDFGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2021.-2022.5.10.2021.Download
PDFPravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave (3. izmjene)4.10.2021.Download
PDFPRAVILNIK O UPISIMA I MJERILIMA UPISA U DJEČJI VRTIĆ KUTINA (3. izmjene i dopune )2.2.2021.Download
PDFPoslovnik o radu upravnog vijela - pročišćeni tekst 2021. godina.26.1.2021.Download
PDFIZVJEŠĆE O RADU DJEČJEG VRTIĆA KUTINA 2019./2020.19.10.2020.Download
PDFGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2020.-2021.5.10.2020.Download
PDFPRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU 2020.7.9.2020.Download
PDFPRAVILNIK O POSTUPKU I MJERAMA ZA ZAŠTITU DOSTOJANSTVA RADNIKA2.7.2020.Download
PDFSTATUT DV - PROČIŠĆENI TEKST 2019 izmjena i dopuna2.7.2020.Download
PDF13.IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU5.6.2020.Download
PDF12.IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU5.6.2020.Download
PDFPOSLOVNIK O RADU ODGOJITELJSKOG VIJEĆA17.4.2020.Download
DOCKUĆNI RED17.4.2020.Download
PDFODLUKA O IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE27.2.2020.Download
PDFPRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE U DJEČJEM VRTIĆU3.12.2019.Download
PDFProcedura stvaranja ugovornih obaveza (31.10.2019.)31.10.2019.Download
PDFIZVJEŠĆE O RADU DJEČJEG VRTIĆA KUTINA 2018./2019.14.10.2019.Download
PDFGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2019.-2020.7.10.2019.Download
PDFPravilnik o upisima i mjerilima upisa u dječji vrtić kutina 23. svibanj 2019.15.5.2019.Download
PDF11. PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU11.1.2019.Download
PDFSTATUT DV - PROČIŠĆENI TEKST 2019 izmjena i dopuna11.1.2019.Download
PDFSTATUT DJEČJEG VRTIĆA KUTINA6.11.2018.Download
PDFPRAVILNIK O PRAVU NA PRISTUP INFORMCIJAMA6.11.2018.Download
PDFIZVJEŠĆE O RADU DJEČJEG VRTIĆA KUTINA 2017./2018.15.10.2018.Download
PDFGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018.-2019.5.10.2018.Download
DOCXPLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA U DJEČJEM VRTIĆU KUTINA30.8.2018.Download
PDFPRAVILNIK O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA U DJEČJEM VRTIĆU18.6.2018.Download
PDFPROCEDURA PRIKUPLJANA I OBRADE OSOBNIH PODATAKA25.5.2018.Download
PDFPravilnik o upisima i mjerilima upisa u Dječji vrtić Kutina ( 2. izmjene i dopune)9.4.2018.Download
PDFPravilnik o korištenju video nadzora u Dječjem vrtiću Kutina9.4.2018.Download
PDFPRAVILNIK O KORIŠTENJU VIDEO NADZORA U DJEČJEM VRTIĆU KUTINA13.3.2018.Download
PDFDokumenti, zakonski i podzakonski akti vezani za sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja15.2.2018.Download
PDFIZVJEŠĆE O RADU DJEČJEG VRTIĆA KUTINA 2016./2017.23.10.2017.Download
PDFGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2017.-2018.9.10.2017.Download
PDFODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA-PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI11.7.2017.Download
PDFPRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI11.7.2017.Download
PDFPRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE5.7.2017.Download
PDFOdluka o mjerilima za naplaćivanje usluga dječjeg vrtića20.4.2017.Download
PDFSTATUT DV - VAŽEĆI16.11.2016.Download
PDFPRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJU -NOVI rujan16.11.2016.Download
PDFKURIKULUM16.11.2016.Download
PDFPOSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA -DOPUNA 201616.11.2016.Download
DOCX10. PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU13.10.2016.Download
PDFIZVJEŠĆE O RADU DJEČJEG VRTIĆA KUTINA 2015./2016.10.10.2016.Download
PDFGODIŠNJI PLAN3.10.2016.Download
PDFOdluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika za otpad22.2.2016.Download
DOCPOSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA -DOPUNA 2016.18.1.2016.Download
PDFPRAVILNIK O RADU11.1.2016.Download
PDFUpravno vijeće11.1.2016.Download
PDFČlanovi upravnog vijeća dječjeg vrtića Kutina4.1.2016.Download
DOCXOdluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika za otpad18.6.2015.Download
DOCSTATUT DV18.11.2013.Download
PDFPRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA1.12.2012.Download
DOCPRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU20.4.2012.Download
PDFPRAVILNIK O ZAŠTITI I OBRADI ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA29.6.2010.Download

Nabava

 NazivObjavljeno 
PDFPoziv na dostavu ponude IZMJENA OGRADE U OBJEKTU MASLAČAK26.3.2024.Download
PDFOBAVIJEST O JAVNOJ NABAVI ZA 2024. GODINU8.1.2024.Download
DOCXPoziv na dostavu ponude ZAMRZNUTA RIBA, POVRĆE I SLADOLED 20.12.2023.Download
DOCXPoziv na dostavu ponude SREDSTVA ZA PROFESIONALNE PERILICE SUĐA20.12.2023.Download
DOCXPoziv na dostavu ponude SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE20.12.2023.Download
DOCXPoziv na dostavu ponuda- NABAVA USLUGE PRIJEVOZA DJECE IZ ROMSKOG NASELJA U PREDŠKOLU ZA 2024. godine20.12.2023.Download
DOCXPoziv na dostavu ponude UREDSKI MATERIJAL20.12.2023.Download
DOCXPoziv na dostavu ponude PRERAĐENO VOĆE I POVRĆE20.12.2023.Download
DOCXPoziv na dostavu ponude PILETINA PURETINA I PRERAĐEVINE 20.12.2023.Download
DOCXPoziv na dostavu ponude MLINARSKI PROIZVODI20.12.2023.Download
DOCXPoziv na dostavu ponude KRUH I PECIVA20.12.2023.Download
DOCXPoziv na dostavu ponude JAJA20.12.2023.Download
PDFODLUKA O PONIŠTENJU - OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI20.12.2022.Download
PDFPoziv na dostavu ponude JAJA12.12.2022.Download
PDFPoziv na dostavu ponude PRERAĐENO VOĆE I POVRĆE12.12.2022.Download
PDFPoziv na dostavu ponude JUNETINA SVINJETINA I PRERAĐEVINE12.12.2022.Download
PDFPoziv na dostavu ponude ZAMRZNUTA RIBA, POVRĆE I SLADOLED12.12.2022.Download
PDFPoziv na dostavu ponuda NABAVA USLUGE PRIJEVOZA DJECE IZ ROMSKOG NASELJA U PREDŠKOLU ZA 2023. GODINU12.12.2022.Download
PDFPoziv na dostavu ponude KRUH, PECIVA I MLINARSKI PROIZVODI12.12.2022.Download
PDFPoziv na dostavu ponude SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE12.12.2022.Download
PDFPoziv na dostavu ponude MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI12.12.2022.Download
PDFPoziv na dostavu ponude OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI12.12.2022.Download
PDFPoziv na dostavu ponude SREDSTVA ZA PROFESIONALNE PERILICE SUĐA12.12.2022.Download
PDFPoziv na dostavu ponude PILETINA, PURETINA I PRERAĐEVINE12.12.2022.Download
PDFPoziv na dostavu ponude SVJEŽE VOĆE I POVRĆE12.12.2022.Download
PDFPoziv na dostavu ponude UREDSKI MATERIJAL12.12.2022.Download
PDFPoziv za dostavu ponuda SREDSTVA ZA PROFESIONALNE PERILICE SUĐA ZA 2022. GODINU.docx9.12.2021.Download
PDFPoziv na dostavu ponude SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE9.12.2021.Download
PDFPoziv na dostavu ponude OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI9.12.2021.Download
PDFPoziv na dostavu ponude PRERAĐENO VOĆE I POVRĆE.pdf9.12.2021.Download
PDFPoziv na dostavu ponude MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI9.12.2021.Download
PDFPoziv na dostavu ponude ZAMRZNUTA RIBA, POVRĆE I SLADOLED9.12.2021.Download
PDFPoziv na dostavu ponude SVJEŽE VOĆE I POVRĆE9.12.2021.Download
PDFPoziv na dostavu ponude PILETINA PURETINA I PRERAĐEVINE9.12.2021.Download
PDFPoziv na dostavu ponude JUNETINA SVINJETINA I PRERAĐEVINE9.12.2021.Download
PDFPoziv na dostavu ponude KRUH, PECIVA I MLINARSKI PROIZVODI9.12.2021.Download
PDFJEDNOSTAVNA NABAVA USLUGE SISTEMATSKOG LIJEČNIČKOG PREGLEDA RADNIKA6.10.2021.Download
PDFJednostavna nabava USLUGE PRIJEVOZA DJECE IZ ROMSKOG NASELJAU PREDŠKOLU ZA 2021.GODINU1.12.2020.Download
PDFJednostavna nabava uredskog materijala za 2021. godinu1.12.2020.Download
PDFJednostavna nabava robe sredstva za profesionalne perilice suđa1.12.2020.Download
PDFJednostavna nabava robe - Zamrznuta riba, povrće i sladoled30.11.2020.Download
PDFJednostavna nabava robe - Svježe voće i povrće30.11.2020.Download
PDFJednostavna nabava robe - Sredstva za čišćenje i održavanje30.11.2020.Download
PDFJednostavna nabava robe - Prerađeno voće i povrće30.11.2020.Download
PDFJednostavna nabava robe - Piletina, puretina i prerađevine30.11.2020.Download
PDFJednostavna nabava robe - Ostali prehrambeni proizvodi30.11.2020.Download
PDFJednostavna nabava robe - Mlijeko i mliječni proizvodi30.11.2020.Download
PDFJednostavna nabava robe - KRUH, PECIVA I MLINARSKI PROIZVODI30.11.2020.Download
PDFJednostavna nabava robe - Junetina i svinjetina i prerađevine30.11.2020.Download
PDFNABAVA PLINSKOG KOTLA ZA KUHINJU 20209.9.2020.Download
PDFDokumentacija SVJEŽE VOĆE I POVRĆE18.4.2020.Download
PDFJednostavna nabava robe - Ostali prehrambeni proizvodi5.12.2019.Download
PDFJednostavna nabava robe - Kruh, peciva i mlinarski proizvodi5.12.2019.Download
PDFJednostavna nabava robe - Piletina, puretina i njihove prerađevine5.12.2019.Download
PDFJednostavna nabava robe - Junetina i svinjetina te njihove prerađevine5.12.2019.Download
PDFJednostavna nabava robe - Prerađeno voće i povrće5.12.2019.Download
PDFJednostavna nabava robe - Sredstva za čišćenje i održavanje5.12.2019.Download
PDFJednostavna nabava robe - Svježe voće i povrće5.12.2019.Download
PDFJednostavna nabava robe - Mlijeko i mliječni proizvodi5.12.2019.Download
PDFJednostavna nabava robe - Zamrznuta riba, povrće i sladoled5.12.2019.Download
PDFNABAVA USLUGE PRIJEVOZA DJECE IZ ROMSKOG NASELJA U PREDŠKOLU ZA 2020. GODINU4.12.2019.Download
PDFJednostavna nabava uredskog materijala za 2020. godinu4.12.2019.Download
PDF1. ISPRAVAK DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE za provedbu postupka jednostavne nabave Sanacija okapnice ravnog krova na Dječjem vrtiću Neven u Kutini24.10.2019.Download
PDFJednostavna nabava automobila - osobnog vozila u Dječjem vrtiću Kutina14.10.2019.Download
PDFJednostavna nabava - Sanacija okapnice ravnog krova na Dječjem vrtiću Neven u Kutini14.10.2019.Download
PDFJednostavna nabava didaktike14.12.2018.Download
PDFDOKUMENTACIJA - Nabava opreme13.12.2018.Download
PDFDOKUMENTACIJA - nabava uredskog materijala za 2019.13.12.2018.Download
PDFDOKUMENTACIJA- nabava usluge prijevoza djece iz romskog naselja13.12.2018.Download
PDFDokumentacija JUNETINA SVINJETINA I PRERAĐEVINE3.12.2018.Download
PDFDokumentacija KRUH, PECIVA I MLINARSKI PROIZVODI3.12.2018.Download
PDFDokumentacija MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI3.12.2018.Download
PDFDokumentacija PILETINA PURETINA I PRERAĐEVINE3.12.2018.Download
PDFDokumentacija PRERAĐENO VOĆE I POVRĆE3.12.2018.Download
PDFDokumentacija SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE3.12.2018.Download
PDFDokumentacija SVJEŽE VOĆE I POVRĆE3.12.2018.Download
PDFDokumentacija ZAMRZNUTA RIBA, POVRĆE I SLADOLED3.12.2018.Download
PDFDokumentacija OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI3.12.2018.Download
PDFODLUKA O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERNSTVA-ENERGETSKA OBNOVA ZGR26.1.2018.Download
PDFODLUKA O PONIŠTENJU ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE NEVEN25.1.2018.Download
PDFOdluka o odabiru - Energetska obnova zgrade DV Maslačak28.12.2017.Download
PDFIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju-Dječji vrtić Kutina14.12.2017.Download
PDFDZN PRIJEVOZ DJECE ROMSKE NACIONALNOSTI12.12.2017.Download
URLPiletina puretina i prerađevine8.12.2017.Download
URLZamrznuta riba, povrće i sladoled8.12.2017.Download
URLSvježe voće i povrće8.12.2017.Download
URLSredstva za čišćenje i održavanje8.12.2017.Download
URLPrerađeno voće i povrće8.12.2017.Download
URLDječji vrtić Kutina-Energetska obnova zgrade Neven - PONIŠTENO8.12.2017.Download
URLJunetina, svinjetina i prerađevine8.12.2017.Download
URLOstali prehrambeni proizvodi8.12.2017.Download
URLMlijeko i mliječni proizvodi8.12.2017.Download
URLKruh, peciva i mlinarski proizvodi8.12.2017.Download
PDFZAKLJUČAK O IMENOVANJU PROJEKTNOG TIMA ENERGETSKA OBNOVA ZGRAD25.10.2017.Download
XLSTROŠKOVNIK - FINAL - kuhinja Maslačak sa formulama7.6.2017.Download
PDFDokumentacija za nadmetanje7.6.2017.Download
PDFDOKUMENTACIJA - svježe voće i povrće23.1.2017.Download
PDFODLUKA O PONIŠTENJU NABAVE SVJEŽE VOĆE I POVRĆE30.12.2016.Download
PDFZapisnik o javnom otvaranju -SVJEŽE VOĆE I POVRĆE30.12.2016.Download
PDFZAPISNIK O PREGLEDU I OCIJENI PONUDA- SNBJEŽE VOĆE I POVRĆE30.12.2016.Download
PDFPoziv za dostavu ponuda-prijevoz djece 201720.12.2016.Download
PDFPoziv ZAMRZNUTA RIBA POVRĆE I SLADOLED16.12.2016.Download
PDFPoziv KRUH I PECIVA I MLINARSKI PROIZVODI16.12.2016.Download
PDFDokumentacija MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI16.12.2016.Download
PDFDokumentacija PILETINA PURETINA I PRERAĐEVINE16.12.2016.Download
PDFDokumentacija OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI16.12.2016.Download
PDFPoziv SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE16.12.2016.Download
PDFDokumentacija-JUNETINA SVINJETINA I PRERAĐEVINE16.12.2016.Download
PDFPoziv PRERAĐENO VOĆE I POVRĆE16.12.2016.Download
PDFDokumentacija SVJEŽE VOĆE I POVRĆE16.12.2016.Download
PDFPOZIV NA DOSTAVU PONUDA9.12.2016.Download
PDFPOZIV ZA DOSTAVU PONUDA - NABAVA STOLARIJE2.12.2016.Download
PDFODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE30.11.2016.Download
PDFPRAVILNIK O BAGATELNOJ NABAVI 201516.11.2016.Download
PDFBagatelna nabava stolarija16.11.2016.Download
PDFDokumentacija za nadmetanje29.9.2016.Download
PDF1. izmjena dokumentacije za nadmetanje SISTEMATSKI PREGLED29.9.2016.Download
PDFSTROJARSKI PROJEKT: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA6.6.2016.Download
PDFDokumentacija za kredit6.6.2016.Download
PDFDokumentacija za nadmetanje i troškovnik6.6.2016.Download
PDFELEKTROTEHNIČKI PROJEKT: PROJEKT ELEKTRIČNIH INSTALACIJA6.6.2016.Download
PDFGRAĐEVINSKI PROJEKT: PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE S PRORAČUNOM UŠTEDA6.6.2016.Download
PDFArhitektonski projekt6.6.2016.Download
PDFPoziv KRUH I PECIVA I MLINARSKI PROIZVODI18.12.2015.Download
PDFPoziv ZAMRZNUTA RIBA POVRĆE I SLADOLED18.12.2015.Download
PDFPoziv SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE18.12.2015.Download
PDFPoziv PRERAĐENO VOĆE I POVRĆE18.12.2015.Download
PDFDokumentacija-JUNETINA SVINJETINA I PRERAĐEVINE18.12.2015.Download
PDFDokumentacija OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI18.12.2015.Download
PDFDokumentacija MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI18.12.2015.Download
PDFPoziv PILETINA PURETINA I PRERAĐEVINE18.12.2015.Download
PDFPoziv za dostavu ponuda - sredstva za čišćenje19.3.2015.Download
PDFPoziv za dostavu ponuda - piletina, puretina19.3.2015.Download
PDFPoziv za dostavu ponuda - kruh i peciva19.3.2015.Download
PDFDOKUMENTACIJA-ostali prehrambeni proizvodi19.3.2015.Download
PDFDOKUMENTACIJA - junetina, svinjetina19.3.2015.Download
PDFDOKUMENTACIJA - mlijeko i mliječni proizvodi19.3.2015.Download
PDFDOKUMENTACIJA -svježe voće i povrće19.3.2015.Download
PDFPoziv za dostavu ponuda - zamrznuto povrće i sladoled19.3.2015.Download

Pravo na pristup informacijama - pravni okvir

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

PRAVNI OKVIR :

Zakon o pravu na pristup informacija

Pravilnik o pravu na pristup informacijama

katalog informacija

Službenik za informiranje odluka

Zahtjev za pristup informacijama

- pisanim putem

1 na adresu DJEČJI VRTIĆ KUTINA , a. CESARCA 4A, 44 320 KUTINA

2. elektroničke pošte : vrtic-kutina@sk.t-com.hr

3. telefaks na broj 044/631-333

-usmenim putem

1. osobno na zapisnik: u tajništvu dječjeg vrtića Kutina, Augusta Cesarca 4a, 44 320 Kutina svaki radnog dana  od 11,00 do 14,00 sati

2. telefonski ( službena zabilješka)  na broj 044/631-300

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu porabu informacije

Naplata  usluge u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije u skladu s odlukom iz kataloga informacija.

Temeljem članka 60 stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13,58/15) dječji vrtić Kutina dužan je dostaviti izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za prethodnu kalendarsku godinu Povjereniku za informiranje najkasnije do 31. siječnja tekuće godine.

 

 

Upitnik za samoprocjenu

 

Natječaji

 NazivObjavljeno 
PDFJavni natječaj za imenovanje ravnatelja / ravnateljice Dječjeg vrtića Kutina3.5.2024.Download
PDFNatječaj - 2 odgojitelja - određeno29.4.2024.Download
PDFNATJEČAJ ODGOJITELJ ( veljača) 1 izvršitelj na nepuno radno vrijeme- zamjena radnika koji koristi trajno pravo na rad u skraćenom radnom vremenu13.2.2024.Download
PDFNATJEČAJ ODGOJITELJ ( veljača) 1 izvršitelj - na određeno nepuno radno vrijeme - zamjena radnika koji koristi pravo na rad u skraćenom radnom vremenu13.2.2024.Download
PDFNATJEČAJ FINANCIJSKI REFERENT ( veljača) 1 izvršitelj - zamjena za roditelski dopust13.2.2024.Download
PDFNATJEČAJ ODGOJITELJI ( veljača) 2 izvršitelja -zamjena za roditeljski dopust13.2.2024.Download
PDFNATJEČAJ ODGOJITELJ PRIPRAVNIK- 1 izvršitelj/ca na određeno puno radno vrijeme30.11.2023.Download
PDFNATJEČAJ ODGOJITELJ - 2 izvršitelja studeni na neodređeno vrijeme - odlazk u mirovinu20.11.2023.Download
PDFNATJEČAJ SPREMČICA- 2 izvršitelja studeni na neoređeno vrijeme - odlazak u mirovinu20.11.2023.Download
PDFNATJEČAJ odgojitelji - Zamjena za porodiljni dopust 6.10.2023.Download
PDFNATJEČAJ odgajatelj vođenje programa predškole rujan 1 izvršitelj na 20 sati5.9.2023.Download
PDFNATJEČAJ pomoćnik za djecu s teškoćama rujan 4 izvršitelja na 20 sati5.9.2023.Download
PDFNATJEČAJ Pomoćnik za djecu s teškoćama u razvoju na određeno puno radno vrijeme26.7.2023.Download
PDFNATJEČAJ Odgojitelj- zamjena radnika koji koristi trajno pravo na rad u skrećenom radnom vremenu- na određeno nepuno radno vrijeme26.7.2023.Download
PDFNATJEČAJ Spremačica- odlazak u mirovinu- na neodređeno puno radno vrijeme26.7.2023.Download
PDFNATJEČAJ Odgojitelj-zamjena radnika koji koristi pravo na rad u skraćenom radnom vremenu-na određeno nepuno radno vrijeme26.7.2023.Download
PDFNATJEČAJ Odgojitelj - odlazak u mirovinu na neodređeno puno radno vrijeme26.7.2023.Download
PDFNATJEČAJ Pomoćni radnik za njegu skrb i pratnju I.- romski pomagač, na određeno nepuno radno vrijeme26.7.2023.Download
PDFNATJEČAJ Odgojitelj- vođenje predškole- na određeno nepuno radno vrijeme26.7.2023.Download
PDFNATJEČAJ Pomoćnik za djecu s teškoćama u razvoju na određeno nepuno radno vrijeme26.7.2023.Download
PDFNATJEČAJ ODGOJITELJ PRIPRAVNIK 2 izvršitelja na određeno vrijeme lipanj 202312.6.2023.Download
PDFNATJEČAJ ODGOJITELJI 3 izvršitelja na određeno vrijeme -zamjena za porodiljni i roditeljski dopust lipanj 202312.6.2023.Download
PDFNATJEČAJ ODGOJITELJI - 2 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme 2.3.2023.Download
PDFNATJEČAJ SPREMAČICA- 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme7.2.2023.Download
PDFNATJEČAJ ODGOJITELJ- 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme7.2.2023.Download
PDFNATJEČAJ POMOĆNIK ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme11.11.2022.Download
PDFNATJEČAJ ODGOJITELJI - 2 izvrištelja na neodređeno puno radno vrijeme - popuna uparažnjenog mjesta i odlazak u mirovinu11.11.2022.Download
PDFNATJEČAJ POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU - 1 izvrištelj na određeno puno radno vrijeme14.10.2022.Download
PDFNATJEČAJ ODGOJITELJ PRIPRAVNIK- 2 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme14.10.2022.Download
PDFNATJEČAJ ODGOJITELJ- 4 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme1.9.2022.Download
PDFNATJEČAJ ODGOJITELJ - 3 izvritelja određeno nepuno radno vrijeme - predškola.1.9.2022.Download
PDFNATJEČAJ ODGOJITELJ - 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme1.9.2022.Download
PDFNATJEČAJ ODGOJITELJ - 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme1.9.2022.Download
PDFNATJEČAJ ODGOJITELJ - 1 izvrištelj na neodređeno puno radno vrijeme1.9.2022.Download
PDFNATJEČAJ POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU SKRB I PRATNJU II. 40 SATI8.7.2022.Download
PDFNATJEČAJ POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU SKRB I PRATNJU II. 20 SATI8.7.2022.Download
PDFNATJEČAJ POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU SKRB I PRANJU I. 20 SATI8.7.2022.Download
PDFNATJEČAJ ODGOJITELJ - vođenje programa predškole8.7.2022.Download
PDFNatječaj - odgojitelj - prosinac 202123.12.2021.Download
PDFNatječaj - odgojitelj pripravnik / stručni suradnik1.10.2021.Download
PDFNatječaj - odgojitelj programa predškole1.10.2021.Download
PDFNatječaj - odgojitelj pripravnik1.10.2021.Download
PDFNatječaj - fonetičar rehabilitator1.10.2021.Download
PDFNATJEČAJ ZA 4 ODGOJITELJA30.8.2021.Download
PDFNatječaj za pomoćnog radnika za njegu, skrb i pratnju1.7.2021.Download
PDFNatječaj pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju II - puno radno vrijeme1.7.2021.Download
PDFNatječaj pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju II - nepuno radno vrijeme1.7.2021.Download
PDFNatječaj odgojitelj - odlazak u mirovinu1.7.2021.Download
PDFNatječaj odgojitelj - predškola1.7.2021.Download
PDFNatječaj odgojitelj pripravnik1.7.2021.Download
PDFNatječaj - odgojitelji - određeno5.5.2021.Download
PDFNatječaj - Pralja / krojačica - neodređeno5.5.2021.Download
PDFNatječaj - spremačica - određeno5.5.2021.Download
PDFNATJEČAJ ODGOJITELJI - povećan opseg posla1.2.2021.Download
PDFNATJEČAJ POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU SKRB I PRATNJU NA ODREĐENO4.1.2021.Download
PDFNatječaj za odgojitelja na određeno4.1.2021.Download
PDFNATJEČAJ SPREMAČICA15.9.2020.Download
PDFNATJEČAJ ODGOJITELJ PRIPRAVNIK15.9.2020.Download
PDFJavni poziv za obavljanje poslova javnog rada u objektima Neven, Košuta, Maslačak, Bubamara, Tratinčica, Pčelica i Leptirić28.8.2020.Download
PDFNatječaj za popunu radnog mjesta pomoćnog radnika za njegu, skrb i pratnju II28.8.2020.Download
PDFNATJEČAJ SPREMAČICA POVEĆAN OPSEG POSLA10.6.2020.Download
PDFNATJEČAJ REFERENT FINANCIJSKOG POSLOVANJA10.6.2020.Download
PDFNATJEČAJ POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU SKRB I PRATNJU I ( ROMSKA POMAGAČICA)10.6.2020.Download
PDFNATJEČAJ ODGOJITELJI PREDŠKOLA10.6.2020.Download
PDFNATJEČAJ ODGOJITELJI- POVEĆAN OPSEG POSLA10.6.2020.Download
PDFNATJEČAJ ODGOJITELJI ODLAZAK U MIROVINU10.6.2020.Download
PDFNatječaj za pripravnika - fonetičar rehabilitator26.5.2020.Download
DOCXNatječaj za izbor i imenovanje ravnatelja 2020.6.5.2020.Download
PDFNatječaj za radno mjesto - Logoped - m/ž - neodređeno4.2.2020.Download
PDFNatječaj za radno mjesto - Odgojitelj - 2 izvršitelja - m/ž - određeno4.2.2020.Download
PDFJavni natječaj za prodaju rabljenog službenog vozila prikupljanjem pisanih ponuda13.1.2020.Download
PDFNatječaj za pomoćnog radnika za njegu, skrb i pratnju II - 20 sati - 2 izvršitelja4.12.2019.Download
PDFNatječaj za pomoćnog radnika za njegu, skrb i pratnju II - 40 sati - 2 izvršitelja4.12.2019.Download
PDFNatječaj za stručno osposobljavanje - odgojitelj ž/m - 1 izvršitelj18.6.2019.Download
PDFPOMOĆNI RADNIK ZA NJEGU SKRB I PRATNJU I - 1 izvršitelj na određeno - nepuno radno vrijeme.18.6.2019.Download
PDFPOMOĆNI RADNIK ZA NJEGU SKRB I PRATNJU II - 1 izvršitelj na određeno - nepuno radno vrijeme18.6.2019.Download
PDFODGOJITELJ - 3 izvršitelja (m/ž) - određeno puno radno18.6.2019.Download
PDFODGOJITELJ - 1 izvršitelja (m/ž) na određeno - zamjena za porodiljni18.6.2019.Download
PDFODGOJITELJA - 2 izvršitelja (m/ž) na određeno nepuno radno vrijeme - zbog vođenja programa predškole18.6.2019.Download
PDFSPREMAČICE - 1 izvršitelj (m/ž) na određeno puno radno vrijeme18.6.2019.Download
PDFREFERENT FINANCIJSKOG POSLOVANJA - 1 izvršitelj (m/ž) na određeno puno radno vrijeme18.6.2019.Download
PDFNatječaj za popunu radnog mjesta SPREMAČICE - 1 izvršitelj - m/ž - na određeno - puno radno vrijeme15.4.2019.Download
PDFNatječaj za popunu radnog mjesta ODGOJITELJA - 2 izvršitelja - m/ž - na određeno - puno radno vrijeme15.4.2019.Download
PDFNatječaj za popunu radnog mjesta SPREMAČICE - 1 izvršitelj (m/ž) na određeno puno radno vrijeme25.2.2019.Download
PDFOdluka o poništenju natječaja za pomoćnu kuharicu-spremačicu25.2.2019.Download
PDFNatječaj za popunu radnog mjesta SPREMAČICE (m/ž) na neodređeno radno vrijeme18.2.2019.Download
PDFNatječaj za popunu radnog mjesta POMOĆNA KUHARICA-SPREMAČICA (m/ž) na određeno vrijeme18.2.2019.Download
PDFNatječaj - odgojitelji (zbog povećanog opsega posla) dva izvršitelja na određeno radno vrijeme18.2.2019.Download
PDFNatječaj - odgojitelj, dva izvršitelja (m/ž) na određeno puno radno vrijeme18.2.2019.Download
PDFNatječaj za stručno osposobljavanje - siječanj 2019.11.1.2019.Download
PDFNatječaj pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju: 2 izvršitelja, 40 sati - studeni 2018.23.11.2018.Download
PDFNatječaj odgojitelj - studeni 201823.11.2018.Download
PDFNatječaj spremačica - studeni 201823.11.2018.Download
PDFNatječaj pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju: 2 izvršitelja, 20 sati - studeni 2018.23.11.2018.Download
PDFNatječaj pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju: 1 izvršitelj, 20 sati23.11.2018.Download
PDFNatječaj stručno osposobljavanje - rujan 201828.9.2018.Download
PDFNatječaj odgojitelji - srpanj 2018.6.7.2018.Download
PDFNatječaj za pomoćnu kuharicu/spremačicu - ponovljeni20.6.2018.Download
PDFNatječaj odgojitelji - ponovljeni20.6.2018.Download
PDFOdluka o poništenju natječaja19.6.2018.Download
PDFNatječaj odgojitelji - lipanj 2018.14.6.2018.Download
PDFNatječaj spremačice - 2018.14.6.2018.Download
PDFNatječaj za pomoćnu kuharicu/spremačicu - 2018.14.6.2018.Download
PDFNATJEČAJ SPREMAČICA-STUDENI15.11.2017.Download
PDFNATJEČAJ STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE- FINANC.REFERENT15.11.2017.Download
PDFNATJEČAJ POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU SKRB I PRATNJU15.11.2017.Download
PDFNATJEČAJ ODGOJITELJI rujan28.9.2017.Download
PDFNATJEČAJ ODGOJITELJI_Lipanj8.6.2017.Download
PDFNATJEČAJ ODGOJITELJ svibanj11.5.2017.Download
PDFNatječaj za obavljanje poslova javnog rada3.4.2017.Download
PDFNATJEČAJ ODGOJITELJI-201715.2.2017.Download
PDFNATJEČAJ STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE21.12.2016.Download
PDFNatječaj za stručno osposobljavanje studeni 20164.11.2016.Download
PDFNatječaj za spremačicu14.10.2016.Download
PDFNatječaj za odgojitelje6.9.2016.Download
PDFNatječaj za odgojitelje10.6.2016.Download
PDFNatječaj javni radovi za mlade10.6.2016.Download
PDFNatječaj za ravnatelja27.4.2016.Download
PDFNatječaj za stručno osposobljavanje17.3.2016.Download
PDFNatječaj za logopeda od 17.3.2016.17.3.2016.Download
PDFNatječaj za javne radove od 17.03.2016.17.3.2016.Download
PDFObavijest o produženju natječaja za logopeda do 15.4.201617.3.2016.Download
PDFNatječaj za pomoćnog kuhara od 30.11.2015.30.11.2015.Download
PDFNatječaj za odgojitelja od 30.11.2015.30.11.2015.Download
PDFNatječaj za ekonoma od 30.11.2015.30.11.2015.Download
PDFNatječaj za domara-1 od 30.11.2015.30.11.2015.Download
PDFNatječaj za domar-2 od 30.11.2015.30.11.2015.Download
PDFNatječaj za logopeda od 26.10.2015.26.10.2015.Download
PDFBagatelna nabava Dječji vrtić Kutina: Sanacija krovišta na objektu Neven23.9.2015.Download
DOCXNatječaj za odgojitelja - Zavod za zapošljavanje9.6.2015.Download
PDFNatječaj za odgojitelja5.1.2015.Download

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE - Energetska obnova zgrade Dječji vrtić Maslačak