Kućni red dječjeg vrtića kutina

Kućni red izrađen je na temelju Ugovora o ostvarivanju programa odgoja i naobrazbe u Dječjem vrtiću Kutina, Sigurnosno – zaštitnog i preventivnog programa i ostalih akata koji reguliraju djelatnost.

 

1. Radno vrijeme vrtića je od ponedjeljka do petka od 6,00 do 19,00 sati. Unutar toga roditelji su dužni poštivati vrijeme trajanja programa u koji su upisali dijete.
2. Prilikom dovođenja i odvođenja djeteta roditelj ili opunomoćena osoba obvezna je javiti se odgojitelju.
3. Roditelj je obvezan u slučajevima osobne spriječenosti pismenim putem (Izjava o osobama koje će dovoditi i odvoditi dijete) ovlastiti osobe koje će dovoditi ili odvoditi dijete iz vrtića – najviše tri punoljetne osobe.
4. Roditelj treba obavijestiti odgojitelje o svakoj promjeni adrese i broja telefona te osoba koje mogu odvoditi i dovoditi dijete.
5. Roditelj daje suglasnost svojim potpisom u sljedećim situacijama:
          - fotografiranja i snimanja djece
          - vožnje organiziranim prijevozom
          - sudjelovanja u istraživanjima u cilju unaprjeđivanja odgojno- obrazovnog rada
          - dnevnog produživanja programa zbog izleta, posjeta, predstava
6. Roditelj je dužan informirati odgojitelje o zdravstvenom stanju djeteta i postupcima koji se primjenjuju.
7. Roditelj treba u vrtić dovoditi zdravo dijete, a bolesno ima pravo ostati na kućnoj njezi. Nakon zaključenog bolovanja djeteta, obvezan je donijeti liječničku ispričnicu.
8. Roditelj treba brinuti o sigurnosti djeteta tako da dijete ne donosi u vrtić neprimjerene i opasne igračke i predmete – sitne igračke i dijelove, nakit, ukosnice, metalni novac, lijekove, mobitele ...
9. Lijekovi, vitamini ili posebna prehrana za dijete ne mogu se davati u Vrtiću bez pisanih uputa koje je propisao za dijete ovlašteni liječnik ili uz potpisanu zamolbu roditelja.
10. Kod ozljede i naglog obolijevanja u vrtiću, pruža se prva pomoć te odgojitelj poziva roditelja koji treba doći po dijete.
11. Prehrana djece u vrtiću usklađena je prema standardima za planiranje prehrane i prema načelima HACCP sustava. Zbog toga u vrtić nije dozvoljeno:
          - donositi obrok od kuće (osim ako nije drugačije propisano)
          - odnositi kući vrtićki obrok.

 

Vrtić ne odgovara za izgubljene stvari i igračke, oštećenu odjeću i obuću kao ni za zdravstvena pomagala koja bi nehotice mogla biti uništena (npr. poderane hlače, razbijene naočale, slušni aparat ...)