Vijesti

INFORMACIJE RODITELJIMA O E-UPISIMA

12.5.2021.

PRIJAVA ZA UPIS U VRTIĆ U REDOVITE PROGRAME

  • Prijava za upis u Dječji vrtić Kutina za novu pedagošku 2021./2022. godinu provodi se u razdoblju od 25. 5. 2021. do 3. 6. 2021. godine.                                                Nakon toga datuma prijava više neće biti moguća.
  • Prijava za upis dostavlja se preko Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS-a), tj. jedinstvene prijave na sve e-usluge u okviru e-Građani.
  • Ovaj način prijave odnosi se na redovite programe u Kutini, Repušnici, Banovoj Jaruzi i Međuriću.

 

PRIJAVE ZA UPIS U VRTIĆ U PROGRAM PREDŠKOLE

       Program predškole provodi se u Kutini u objektu Maslačak, Andrije Hebranga 1, od listopada 2021.do svibnja 2022. godine. Susreti se održavaju tri puta tjedno u vremenu od 16,00 do 19,00 sati. Program predškole je besplatan. Prijava za upis provodi se za djecu u godini pred polazak u školu koja su rođena do 31. 3. 2016. godine.

 

Prijava za upis u program predškole zaprima se od 25. 5. 2021. do 3. 6. 2021. putem:

  • e-maila: vrtickutinaupisi@gmail.com
  • poštom na adresu: Dječji vrtić Kutina, s naznakom za upis, Augusta Cesarca 4a, 44320 Kutina
  • Zahtjevi za upis mogu se preuzeti na mrežnoj stranici vrtića ili na punktu ispred glavnog ulaza objekta Neven, A. Cesarca 4a, od 25. 5. 2021. do 2. 6. 2021. godine u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.

 

ZA RODITELJE DJECE POLAZNIKA VRTIĆA

Roditelji koji žele premještaj djeteta u drugi objekt, promjenu programa, skupine ili odgojitelja obvezni su napisati molbu za Komisiju za upis. Molbu u omotnici predaju odgojiteljima u skupini do 2. 6. 2021. godine. Naknadno predane molbe i zahtjevi neće se razmatrati.

 

            Stručni tim                                                                                                                                             Sandra Todorov, ravnateljica                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                             

Povratak