Vijesti

IZVANREDNI UPISNI ROK

30.8.2021.

ZA RODITELJE REDOVNIH PROGRAMA

 

 

              Izvanredni upisni rok za redovne programe u Kutini, Banovoj Jaruzi, Međuriću i Repušnici biti će naknadno objavljeni na našim mrežnim stranicama i stranicama Grada Kutine, a prema naputku CARNET-a i MZO-a. 

 

 

 

ZA RODITELJE KOJI PRIJAVLJUJU DJECU U PROGRAM PREDŠKOLE

 

 

1. Prijava za upis zaprimaju se 6. i 7. rujna 2021. putem e-maila: vrtickutinaupisi@gmail.com ili poštom na adresu:  Dječji vrtić Kutina, s naznakom za upis, Augusta Cesarca 4a, 44320 Kutina

 

2. Prijava za upis provodi se za djecu u godini pred polazak u školu koja su rođena do 31. 3. 2016. godine

 

3. Program predškole provodi se u Kutini u objektu Maslačak Andrije Hebranga 1, od listopada 2021.  do svibnja 2022. godine. Susreti se održavaju tri puta tjedno u vremenu od 16,00 do 19,00 sati. Program predškole je besplatan.

 

4. Prijava za upis mora sadržavati:

a) zahtjev za upis djeteta u program predškole 

b) preslika rodnog lista djeteta ili izvadak iz matice rođenih 

c) preslika iskaznice imunizacije djeteta

d) rješenje o odgodi upisa u 1. razred

e) nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenja o postojanju teškoće u razvoju djeteta te druge   medicinske nalaze kao i mišljenja drugih ustanova i vještaka

 

4.  Zahtjevi za upis mogu se preuzeti na mrežnoj stranici vrtića ili na punktu ispred glavnog ulaza  objekta Neven, A. Cesarca 4a, 6. i 7. rujna 2021. godine u vremenu od 8,00 do 16,00 sati. 

 

5.    Daljnje informacije o organizaciji rada bit će objavljene na mrežnim stranicama vrtića u rujnu.

 

 

                                                                                                                                 Stručni tim 

 

         Zahtjev za upis u program predškole

Povratak