Vijesti

IZVANREDNI UPISNI ROK

29.8.2022.

ZA RODITELJE REDOVNIH PROGRAMA

              Izvanredni upisni rok za redovne programe u Kutini, Banovoj Jaruzi, Međuriću i Repušnici biti će naknadno objavljeni na našim mrežnim stranicama i stranicama Grada Kutine, a prema naputku CARNET-a i MZO-a.

 

 

ZA RODITELJE KOJI PRIJAVLJUJU DJECU U PROGRAM PREDŠKOLE

 

  1. PRIJAVA ZA UPIS ZAPRIMAJU SE OD 5. DO 9. RUJNA 2022. PUTEM E-MAILA: vrtickutinaupisi@gmail.com ILI POŠTOM NA ADRESU:  DJEČJI VRTIĆ KUTINA, S NAZNAKOM ZA UPIS, AUGUSTA CESARCA 4A, 44320 KUTINA
  2. PRIJAVA ZA UPIS PROVODI SE ZA DJECU U GODINI PRED POLAZAK U ŠKOLU KOJA SU ROĐENA DO 31. 3. 2017. GODINE
  3. PROGRAM PREDŠKOLE PROVODI SE U KUTINI U OBJEKTU MASLAČAK ANDRIJE HEBRANGA 1, OD LISTOPADA 2022. DO SVIBNJA 2023. GODINE. SUSRETI SE ODRŽAVAJU TRI PUTA TJEDNO U VREMENU OD 16,00 DO 19,00 SATI. PROGRAM PREDŠKOLE JE BESPLATAN.
  4. PRIJAVA ZA UPIS MORA SADRŽAVATI:

  - ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U PROGRAM PREDŠKOLE

  - PRESLIKA RODNOG LISTA DJETETA ILI IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH

  - PRESLIKA ISKAZNICE IMUNIZACIJE DJETETA

  - RJEŠENJE O ODGODI UPISA U 1. RAZRED

 NALAZ I MIŠLJENJE ZAVODA ZA VJEŠTAČENJA O POSTOJANJU TEŠKOĆE U RAZVOJU DJETETA TE DRUGE MEDICINSKE NALAZE KAO I MIŠLJENJA         DRUGIH USTANOVA I VJEŠTAKA

      5.  ZAHTJEVI ZA UPIS MOGU SE PREUZETI NA MREŽNOJ STRANICI VRTIĆA (ispod objave ove informacije) ILI NA PUNKTU ISPRED GLAVNOG ULAZA  OBJEKTA NEVEN, A. CESARCA 4A, OD 5. DO  9. RUJNA 2022. GODINE U VREMENU OD 8,00 DO 16,00 SATI.

      6. DALJNJE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI RADA BIT ĆE OBJAVLJENE NA MREŽNIM STRANICAMA VRTIĆA U RUJNU.                                      

  

                             ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U PROGRAM PREDŠKOLE

 

 

                                                                                                                                                                                            STRUČNI TIM

Povratak