Vijesti

Ruksak (pun) kulture

7.11.2023.

Dječji vrtić Kutina prijavio se tijekom 2023. godine na natječaj Ministarstva kulture „Ruksak (pun) kulture“ za besplatno prikazivanje umjetničkih sadržaja. Našem vrtiću odobrena su dva programa, a djeca vrtića uživala su u kvalitetnim umjetničkim doživljajima.

Umjetnička organizacija Punctum održala je 26. svibnja 2023. godine u područnom objektu „Pčelica“ u Banovoj Jaruzi kazališnu predstavu „Baloni“, a nakon toga radionicu u kojoj su djeca pokretima tijela izrazila svoj doživljaj predstave.

 

 

        

 

 

 

                      Helena Horvatović, odgojiteljica i  Sanja Runjić, pedagoginja 

 

 

 

RUKSAK (PUN) KULTURE U PREDŠKOLI

Djeca svih skupina predškole 23. 10. 2023. godine u dvorani vrtića gledala su baletnu predstavu „Nepospremljene igračke“ u koreografiji Jasne Čižmek Tarbuk. Djeca su bila oduševljena glazbom i plesom što se odražavalo na licima i u radosnom pljeskanju. Nakon predstave sudjelovala su u likovnoj i plesnoj radionici.

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Sanja Runjić, pedagoginja i S. Freh, I. Ptičar, D. Turkalj, M. Sever Rožić, odgojiteljice predškole

 

Povratak